کد خبر 7572

شرکت دامداری تلیسه نمونه که دربازار عادی فرابورس حضور دارد، موفق شده است در 9 ماهه ابتدایی سال 696 ریال سود شناسایی کند که نسبت به دوره مشابه رشد 42 ردصدی را نشان می دهد.

به گزارش پایگاه خبری"با اقتصاد"، شرکت تلیسه نمونه با سرمایه 7 میلیاردی صورت های مالی 9 ماهه حسابرسی نشده خود برای 9 ماهه ابتدایی سال را منتشر کرد.

بر این اساس این شرکت طی 9 ماهه ابتدایی سال با افزایش 19 درصدی درامدهای عملیاتی و افزایش 10 درصدی سود ناخالص، 25 درصد سود عملیایت خود را افزایش داده است.

سود خالص این شرکت با رشد 62 درصدی رقم 4871 میلیارد ریال گزارش شده است.

دارایی های جاری رشد 39 درصدی و دارایی های غیر جاری نیز رشد 36 درصدی و مجموع دارایی ها نیز رشد 37 درصدی را نشان می دهد.

بدهی های جاری نیز رشد 34 درصدی و بدهی های غیر جاری نیز رشد 50 درصدی و مجموع بدهی ها نیز رشد 42 درصدی داشته است.

بر این اساس در حالی که دارایی های این شرکت، رقم 86862 میلیارد ریال گزارش شده است، بدهی های این شرکت، رقم 74079میلیارد ریال را نشان می دهد.

ارسال نظر

تازه ها