کد خبر 7570

بررسی صورت های مالی شرکت کمباین سازی ایران نشان می دهد در حالی که این شرکت در آمدهای عملیاتی خود را 89 درصد افزایش داده است ولی تنها موفق به شناسایی 64 ریال سود شده است .

به گزارش پایگاه خبری"با اقتصاد"، درآمدهای عملیاتی این شرکت  با رشد 89 درصدی، رقم 95306 میلیارد ریال گزارش شده است و سود ناخالص با افزایش 126 درصدی، رقم 24303 میلیارد ریال و سود عملیاتی نیز با رشد 187 درصدی، رقم 14929 میلیارد ریال و سود خالص نیز با افزایش 5درصدی، رقم 11910 میلیارد ریال گزارش شده است.

این شرکت در 9 ماهه ابتدایی امسال 64 ریال سود شناسایی کرده است که نسبت به دوره مشابه با تغییر 540 درصدی همراه بوده است.

شایان ذکر است کمباین سازی ایران در 9 ماهه ابتدایی سال گذشته 10 ریال سود شناسایی کرده بود.

دارایی های جاری این شرکت نیز طی این مدت با کاهش 30 درصدی رقم 69486 میلیارد ریال را نشان می دهد و دارایی های غیر جاری نیز رشدی نداشته است و مجموع دارایی های این شرکت کاهش 13 درصدی را نشان می دهد.

بدهی های جاری این شرکت نیز با کاهش 44 درصدی، رقم 55445 میلیارد ریال ثبت شده است و بدهی های غیر جاری نیز با افزایش 33 درصدی، رقم 6192 میلیارد ریال و مجموع بدهی ها نیز کاهش 40 درصدی را نشان می دهد.

بر این اساس در حالی دارایی های این شرکت 196402 میلیارد ریال را نشان می دهد، بدهی های آن رقم 61638 میلیارد ریال گزارش شده است.

ارسال نظر

تازه ها