کد خبر 72937

گزارش آبان خریخت بررسی شد

نرخ فروش انواع رینگ خرینگ در آبان ماه نسبت به مهر ماه کاهش یافته است که منجر به کاهش درآمد آبان ماه شده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی "با اقتصاد"، شرکت رینگ سازی مشهد در آبان ماه 98 با فروش 120 هزار حلقه از انواع رینگ و 100 هزار عدد رام زیر موتور و سینی محافظ زیر موتور و 200 هزار کیلوگرم از سایر محصولات، درآمد 22 میلیارد تومانی ساخته است. درآمد تجمیعی خرینگ در دوره 8 ماهه منتهی به آبان 98 به 177 میلیارد و 436 میلیون تومان رسیده است.

افت بیش از 2 میلیاردی درآمد خرینگ در پی کاهش نرخ فروش انواع رینگ

خرینگ در آبان ماه درآمد 22.1 میلیارد تومانی ساخته است که نسبت به مهر ماه کاهش داشته است. درآمد خرینگ در آبان ماه نسبت به مهر ماه کاهش 2.4 میلیارد تومانی داشته است. انواع رینگ سواری از مهمترین محصولات خرینگ به شمار می‌رود که در آبان ماه به دلیل کاهش نرخ فروش این محصول درآمد خرینگ با افت مواجه شده است.

 

درامد تجمیعی خرینگ کاهش یافت

درآمد تجمیعی خرینگ در دوره 8 ماهه منتهی به آبان 98 نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است. درآمد خرینگ از 188 میلیارد تومان در 8 ماهه منتهی به آبان 97 به 177 میلیارد تومان در دوره 8 ماهه منتهی به آبان 98 رسیده است. کاهش درآمد تجمیعی خرینگ به دلیل کاهش مقدار فروش انواع رینگ سواری و همچنین کاهش نرخ فروش انواع رینگ رقم خورده است.

 

خرینگ در محدوده درآمد برآوردی درآمد ساخت

خرینگ برای سال مالی 98 درآمد 277 میلیارد تومانی پیش بینی کرده است که با ساخت درآمد 177 میلیاردی طی دوره 8 ماهه 64% از درآمد برآوردی را پوشش داده است با توجه به اینکه 8 ماه از سال مالی گذشته است انتظار می‌رود 66% از درآمد براوردی را پوشش دهد. پوشش 64 درصدی درآمد طی 8 ماه حاکی از آن است که خرینگ توانسته است در محدوده برآوردی درآمد مقق نماید.

 

ارسال نظر

تازه ها