کد خبر 72570

بررسی گزارش آبان ماه فخوز

فولاد خوزستان با ساخت درآمد 10 هزار میلیارد تومانی طی 8 ماه توانسته است 80% از درآمد براوردی سال 98 را پوشش دهد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی "با اقتصاد"، فولاد خوزستان در زمینه تولید و فروش بلوم و بیلت، اسلب، گندله و ورق در بازار داخلی و صادراتی فعالیت دارد. فخوز در آبان ماه با فروش 390 هزار تنی محصولات درآمد 1.4 هزار میلیارد تومانی ساخته است.

همچنین درآمد تجمیعی فخوز در دوره 8 ماهه منتهی به آبان 98 به 10 هزار میلیارد تومان رسیده است.

 

رشد 52 درصدی درآمد فخوز در آبان ماه

فولاد خوزستان در آبان ماه نسبت به مهر ماه درآمد بالاتری ساخته است. فخوز در مهر ماه درآمد 900 میلیارد تومانی ساخت اما در آبان ماه درآمد فخوز به 1367 میلیارد تومان رسیده است.

بنابراین درآمد فخوز رشد 52 درصدی (معادل افزایش 467 میلیارد تومان) داشته است. افزایش درآمد فخوز در پی افزایش مقدار فروش محصولات روی داده است و به جز نرخ فروش بلوم و بیلت داخلی، نرخ فروش باقی محصولات کاهش یافته است.

 

مقدار فروش فخوز در مهر ماه نسبت به شهریور ماه کاهش چشمگیری داشته است و از 343 هزار تن به 270 هزار تن در مهر ماه رسیده است اما در آبان ماه، فروش مقداری فخوز روند صعودی گرفته و به 390 هزار تن رسیده است. که منجر به افزایش درآمد آبان ماه شده است.

 

درآمد تجمیعی فخوز بالاتر از 10 هزار میلیارد تومان

درآمد تجمیعی 8 ماهه فخوز در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. فخوز در دوره 8 ماهه منتهی به آبان 97 درامد 6.7 هزار میلیارد تومانی ساخته است و در دوره 8 ماهه منتهی به آبان 98 درآمد فخوز به 10 هزار میلیارد تومان رسیده است.

بنابراین درآمد فخوز رشد 51 درصدی (معادل افزایش 3.4 هزار میلیارد تومان) داشته است. علی رغم کاهش مقداری فروش در سال جاری نسبت به 8 ماهه سال 97، به دلیل افزایش نرخ فروش محصولات درآمد فخوز افزایش یافته است.

 

پوشش 80 درصدی درآمد برآوردی

فخوز برای سال مالی 98 مقدار فروش 4 میلیون تنی پیش بینی کرده است که با فروش 2.7 میلیون تنی در 8 ماه 67% از مقدار فروش برآوردی را پوشش داده است.

همچنین فخوز برای سال مالی 98 درآمد 12.7 هزار میلیاردی پیش بینی کرده است که با ساخت درآمد 10.2 هزار میلیارد تومانی، توانسته است 80% از درآمد برآوردی را پوشش دهد.

 

ارسال نظر

تازه ها