کد خبر 72568

شفن در آبان ماه چه کرد؟

پتروشیمی فن‌آوران در آبان نسبت به مهر ماه به دلیل کاهش مقدار فروش درآمد کمتری ساخت.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی "با اقتصاد"، متانول و اسید استیک دو محصول اصلی پتروشیمی فن‌آوران است. شفن با فروش 78 هزار تنی این دو محصول و سایر محصولات در آبان ماه درآمد 183 میلیارد تومانی ساخته است. درآمد تجمیعی 8 ماهه شفن نیز به 1935 میلیارد تومان رسیده است.

 

 کاهش  درآمد شفن در پی کاهش مقداری و ریالی فروش

درآمد آبان ماه شفن نسبت به مهر ماه کاهش یافته است. شفن در مهر ماه درآمد 274 میلیارد تومانی ساخته است اما در آبان ماه درآمد شفن به 183 میلیارد تومان رسیده است. بنابراین درآمد شفن در آبان ماه نسبت به مهر ماه کاهش 50 درصدی (معادل کاهش 91 میلیارد تومانی) داشته است.

کاهش درآمد شفن در پی کاهش کل مقدار فروش و همچنین کاهش نرخ فروش متانول رقم خورده است. کل فروش شفن از 111 هزار تن در مهر ماه به 78 هزار تن در آبان ماه رسیده است. علاوه بر آن نرخ فروش متانول کاهش 6.5% کاهش یافته است که در نهایت منجر به کاهش درآمد شفن شده است.

 

درآمد تجمیعی شفن 374 میلیارد رشد کرد

شفن در دوره 8 ماه منتهی به آبان 98 درآمد تجمیعی 1935 میلیارد تومانی ساخته است در حالی که در مدت مشابه سال گذشته درآمد 1561 میلیارد تومانی داشته است. بنابراین درآمد تجمیعی شفن رشد 374 میلیارد تومانی داشته است. افزایش درآمد تجمیعی شفن در پی افزایش مقدار فروش و همچنین افزایش نرخ فروش محصولات روی داده است.

 

پوشش 74 درصدی درآمد برآوردی

شفن برای سال مالی 98 مقدار فروش 1.1میلیون تنی را پیش بینی کرده است که با فروش 731 هزارتنی طی 8 ماه توانسته است 66% از مقدار فروش برآوردی را پوشش دهد. همچنین درآمد 2.5 هزار میلیاردی را برای سال مالی 98 پیش بینی کرده است که با ساخت درآمد 1.9 هزار میلیارد در 8 ماه، موفق به پوشش 74 درصدی درآمد برآوردی شده است.

 

پیش بینی سود 1675 تومانی برای هر سهم در دوره 9 ماهه

میانگین درآمد 8 ماهه شفن 241 میلیارد تومان است، بنابراین انتظار می‌رود شفن درآمد 2.2 هزار میلیارد تومانی را در دوره 9 ماهه منتهی به آذر 98 محقق نماید و همچنین سود خالص 1.5 هزار میلیارد تومانی شناسایی نماید. بنابراین می‌توان انتظار داشت شفن در دوره 9 ماهه برای هر سهم سود 16754 ریالی شناسایی نماید.

 

ارسال نظر

تازه ها