کد خبر 72461

فنوال فراتر از پیش بینی‌ها قدم برداشت

گروه کارخانه های تولیدی نورد آلمینیوم طی 8 ماه توانسته است 94% از درآمد برآوردی برای سال مالی 98 را پوشش داده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی "با اقتصاد"، گروه کارخانه های تولیدی نورد آلمینیوم در آبان ماه با فروش 1.1 میلیون تنی انواع محصولات درآمد 33.4 میلیارد تومانی ساخته است. همچنین در دوره 8 ماهه منتهی به آبان 98 درآمد 234 میلیارد تومانی رقم زده است.

 

کاهش مقدار فروش منجر به افت درآمد آبان ماه شد

درآمد آبان ماه فنوال نسبت به مهرماه کاهش یافته است. فنوال در مهر ماه درآمد 37.5 میلیاردی ساخته است که در آبان ماه درآمد فنوال به 33.4 میلیارد تومان رسید. بنابراین درآمد آبان ماه فنوال نسبت به مهر ماه کاهش 4 میلیارد تومانی داشته است. کاهش درآمد فنوال به دلیل کاهش مقدار فروش محصولات رقم خورده است.

مقدار فروش فنوال از 1.3 میلیون تن در مهر ماه به 1.1 میلیون تن در آبان ماه رسیده است. حتی مقدار فروش ورق کامپوزیت و محصول صادراتی در آبان ماه به صفر رسیده است.

ورق آلومینیومی و محصولات کلد در سبد درآمد فنوال وزن بالایی دارند. نرخ فروش ورق آلومینیوم در آبان ماه نسبت به مهر ماه افزایش یافته است اما نرخ فروش محصولات کلد کاهش یافته است اما تغییر افزایش و کاهش نرخ فروش محصولات اندک بوده و آنچه که موجب شده است درآمد آبان ماه کاهش 4 میلیاردی داشته باشد، کاهش مقدار فروش است.

بنابراین با توجه به درآمد 33.4 میلیارد تومانی در آبان ماه، میانگین درآمد 28.5 میلیاردی در دوره 7 ماهه به 29.1 میلیارد تومان در دوره 8 ماه رسیده است.

 

افزایش 113 میلیاردی درآمد 8 ماهه

درآمد 8 ماهه فنوال در سال 98 نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است. فنوال در 8 ماهه اول 97 درآمد 121 میلیارد تومانی ساخته است و درآمد 8 ماهه اول 98 نیز به 234 میلیارد تومان رسیده است. بنابراین درآمد تجمیعی فنوال رشد 93 درصدی (معادل افزایش 113 میلیارد تومانی) داشته است. افزایش 93 درصدی درآمد تجمیعی در پی رشد مقدار فروش و همچنین افزایش نرخ فروش محصولات رقم خورده است.

فنوال در دوره 8 ماهه اول 97 مقدار 5.7 میلیون تن فروش داشته که در 8 ماهه سال جاری به 8 میلیون تن رسیده است. همچنین میانگین نرخ فروش ورق آلومینیومی، تسمه آلومینیومی و محصولات کلد به ترتیب افزایش 26 درصدی، 38 درصدی و 411 درصدی داشته‌اند.

 

پوشش 94 درصدی درآمد برآوردی

فنوال برای سال مالی 98 فروش 10 میلیون تنی را پیش بینی کرد که با فروش 8 میلیون تنی طی 8 ماه، توانسته است 78% از مقدار فروش برآوردی را محقق نماید. همچنین فنوال برای سال مالی 98 درآمد 247 میلیارد تومانی پیش بینی کرده است که با ساخت درآمد 234 میلیارد تومان طی 8 ماه، توانسته است 94% از درآمد برآوردی را پوشش داده است.

 

 

 

ارسال نظر

تازه ها