کد خبر 72274

گزارش آبان ماه خاذین بررسی شد

شرکت سایپا آذین در دوره 8 ماهه منتهی به آبان 98 نسبت به مدت مشابه سال قبل درآمد بالاتری داشته است که به دلیل افزایش نرخ فروش صندلی این امر روی داده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی "با اقتصاد"، شرکت سایپا آذین تولید کننده انواع صندلی برای محصولات شرکت سایپا است. این شرکت در آبان ماه 98 درآمد 25 میلیارد تومانی ساخته است. درآمد تجمیعی خاذین در دوره 8 ماهه منتهی به آبان 98 به 244.6 میلیارد تومان رسیده است.

 

کاهش اثرات تحریمی بر خاذین

صنعت خودرو و گروه‌های وابسته به آن از ابتدای سال 97 به دلیل تحریم و اثرات تحریمی در شرایط رکودی قرار گرفته‌اند که همین امر موجب کاهش مقدار فروش شده است. اما در سال جاری شرایط کمی بهبود یافته و درآمدها در پی افزایش نرخ فروش محصولات روند مناسبت‌ تری داشته است.

خاذین در دوره 8 ماهه منتهی به آبان 96 درآمد 193 میلیاردی ساخته است اما در دوره 8 ماهه منتهی به آبان 98 درآمد خاذین به 178 میلیارد تومان رسیده است که نشان می‌دهد درآمد تجمیعی کاهش 15 میلیارد تومانی داشته است کاهش درآمد تجمیعی خاذین در پی کاهش مقداری فروش کاهش یافته است اما در دوره 8 ماهه منتهی به آبان 98 درآمد خاذین به 245 میلیارد تومان رسیده است.

درآمد خاذین در دوره 8 ماهه منتهی به آبان 98 نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 67 میلیارد تومانی داشته است. این در حالی است که تعداد فروش صندلی انواع خودرو کاهش یافته است و درآمد خاذین در پی افزایش نرخ فروش انواع صندلی رشد داشته است.

 

پوشش 34 درصد از تعداد فروش برآوردی

خاذین برای سال مالی 98 تعداد 683 هزار دست صندلی را پیش بینی کرده است که در دوره 8 ماهه منتهی به آبان 98 با فروش 236 هزار دست صندلی، توانسته است تنها 34% است تعداد فروش برآوردی را پوشش دهد. بنایراین خاذین با میزان فروش برآوردی خود فاصله معنادار دارد، که افزایش تعداد فروش خاذین و دیگر قطعه‌سازان در گرو بهبود شرایط خودروسازان است.

 

 

ارسال نظر

تازه ها