کد خبر 72261

بررسی عملکرد پکویر در آستانه اتمام سال مالی

شرکت کویر تایر در دوره 11 ماهه منتهی به آبان 98 درآمد 387.5 میلیارد تومانی ساخته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل به دلیل افزایش نرخ فروش تایر رادیال رشد 62 درصدی داشته است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی "با اقتصاد"، کویر تایر در آبان ماه با فروش 1.5 هزارتنی تایر رادیال به نرخ 23 میلیون تومان به ازای هر تن درآمد 37.7 میلیارد تومانی ساخته است. همچنین کویرتایر در دوره 11 ماهه منتهی به آبان 98 درآمد 387 میلیارد تومانی ساخته است.

 

افزایش درآمد تجمیعی پکویر در پی رشد نرخ فروش محصولات

درآمد تجمیعی کویر تایر در دوره 11 ماهه منتهی به آبان 98 با رشد 62 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به 387.5 میلیارد تومان رسیده است. افزایش درآمد تجمیعی پکویر به دلیل افزایش نرخ فروش تایر رادیال رشد داشته است.

پکویر در دوره 11 ماهه منتهی به آبان 97 مقدار 18هزار تن تایر رادیال، بایاس و فلپ به فروش رسانده است که در دوره 11 ماهه سال جاری با افت 500 تنی همراه بوده است اما نرخ فروش مهمترین محصول پکویر افزایش 54 درصدی داشته است و از 14 میلیون تومان به ازای هر تن در دوره 11 ماهه سال 97 به 21.8 میلیون تومان در دوره 11 ماهه منتهی به آبان 98 رسیده است.

 

پوشش 68 درصدی درآمد برآوردی

پکویر مقدار فروش 29 هزار تنی را برای سال مالی 98 برآورد کرده است که با فروش 17.5 هزار تنی توانسته است 60% از مقدار فروش برآوردی را پوشش دهد. همچنین درآمد 569 میلیارد تومانی را پیش بینی کرده است که با ساخت درآمد 388 میلیارد تومانی 68% از درآمد برآوردی را پوشش داده است. بنابراین می‌توان گفت پکویر در پوشش مقدار فروش و همچنین درآمد برآوردی موفق نبوده است.

پیش بینی ساخت درآمد 423 میلیاردی در سال مالی منتهی به آذر 98

با توجه به میانگین درآمد 35 میلیاردی پیش بینی می‌شود پکویر در سال مالی منتهی به آذر 98 درآمد 423 میلیارد تومانی محقق نماید که در صورت ساخت این درآمد می‌تواند 74% از درآمد برآوردی را پوشش دهد.

 

سود و زیان پکویر در گرو نرخ فروش تایر رادیال

پکویر در دوره سه ماهه اول منتهی اسفند 97 سود خالص 3.1 میلیارد تومانی شناسایی کرده است اما در دوره شش ماهه منتهی به خرداد 98 به دلیل بالارفتن بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی زیان خالص 9.7 میلیارد تومانی ساخته است اما در ادامه به دلیل افزایش نرخ فروش تایر رادیال درآمد عملیاتی پکویر رشد داشته و موجب شده است زیان خالص 9.7 میلیاردی به سود خالص 1.4 میلیارد تومانی تبدیل شود.  از این رو پیش بینی می‌شود در سال مالی منتهی به آذر 98 با توجه به افزایش نرخ فروش تایر رادیال سود خالص خود را حفظ نماید و در صورت حفظ حاشیه سود 0.43 درصدی دوره 9 ماهه می‌توان به سود خالص 2 میلیارد تومانی امیدوار بود.

 

ارسال نظر

تازه ها