کد خبر 72253

بررسی گزارش آبان 98 ستران

درامد آبان ماه سیمان تهران به دلیل کاهش مقداری فروش، نسبت به مهر کاهش یافته است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی "با اقتصاد"، سیمان تهران در آبان ماه با فروش 184 هزار تن سیمان با نرخ 192 هزار تومان به ازای هر تن درآمد 35.5 میلیارد تومان ساخته است. درآمد تجمیعی ستران در دوره 8 ماهه منتهی به آبا ن 98 به 300 میلیارد تومان رسیده است.

 

کاهش در مقدار تولید و فروش سیمان تهران

مقدار تولید سیمان تهران در آبان ماه با کاهش 56هزار تنی نسبت به مهر ماه به 178 هزار تن رسیده است. به این ترتیب ستران در دوره 8 ماه 1.7 میلیون تن سیمان تولید کرده است که میانگین تولید 8 ماهه ستران به 220 هزار تن رسیده است.

مقدار فروش ستران در آبان ماه نیز با کاهش 61 هزار تنی نسبت به مهر ماه به 184 هزار تن رسیده است. ستران در دوره 8 ماهه توانسته است 1.7 میلیون تن سیمان به فروش برساند. به این ترتیب در دوره 8 ماهه به طور میانگین در هر ماه 221 هزار تن سیمان به فروش رسانده است.

 

نرخ فروش سیمان 43 درصد افزایش یافته است

نرخ فروش سیمان تهران در آبان ماه به 192 هزار تومان به ازای هر تن رسیده است. نرخ فروش سیمان از ابتدای سال تا کنون رشد 43 درصدی داشته است.

 

کاهش 12 میلیاردی درآمد ستران در آبان ماه

ستران در آبان ماه درآمد 35 میلیارد تومانی ساخته است که نسبت به مهر ماه کاهش 12 میلیارد تومانی داشته است. کاهش 12 میلیاردی درآمد ستران در آبان ماه به دلیل کاهش مقداری فروش رقم خورده است. ستران در 8 ماه درآمد تجمیعی 300 میلیارد تومانی ساخته است که میانگین درآمد 8 ماهه به 37 میلیارد تومان رسیده است.

 

 

ارسال نظر

تازه ها