کد خبر 72250

یک ماه مانده به سال مالی تاپکیش

با توجه به میانگین درآمد 11 ماهه منتهی آبان 98 انتظار می‌رود تجارت الکترونیک پارسیان کیش برای سال مالی منتهی به آذر 98 سود 1333 ریالی برای هر سهم شناسایی نماید.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی "با اقتصاد"، تجارت الکترونیک پارسیان کیش در آبان ماه درآمد 29 میلیارد تومانی شناسایی کرده است. همچنین در دوره 11 ماهه منتهی به آبان 98 درآمد تجمیعی تاپکیش به 349 میلیارد تومان رسیده است.

 

رشد 256 درآمد تجمیعی تاپکیش

تاپکیش در دوره 11 ماهه منتهی به آبان 98 درآمد تجمیعی 349 میلیاردی ساخته است در حالی که در دوره 11 ماهه منتهی به آبان 97 درآمد تاپکیش 93 میلیارد تومان است. بنابراین درآمد 11 ماهه تاپکیش رشد 256 میلیارد تومانی داشته است.

 

درآمد 204 میلیاردی تاپکیش از فروش دستگاه کارتخوان

درآمد تجمیعی رشد 256 درصدی داشته است که بخش اصلی افزایش درآمد تاپکیش به دلیل رشد بیش از هزار درصدی فروش دستگاه کارتخوان رقم خورده است. تاپکیش در دوره 11 ماهه منتهی به آبان 97 درآمد 15 میلیاردی از محل فروش فروش دستگاه کارتخوان درآمد ساخته است که در 11 ماهه منتهی به آبان سال جاری 204 میلیارد تومان از این محل درآمد ساخته است که منجر به افزایش درآمد تاپکیش شده است.

کاهش درآمد حاصل از فروش دستگاه خودپرداز

تاپکیش در دوره 11 ماهه منتهی به آبان 97 درآمد 3 میلیارد تومانی از محل فروش دستگاه خودپرداز داشته است که در سال جاری درآمد این محل به 400 میلیون تومان رسیده است که کاهش 82 درصدی درآمد تاپکیش از این محل را نشان می‌دهد.

 

شناسایی سود 133 تومانی برای هر سهم تاپکیش

تاپکیش در دوره 11 ماهه منتهی به آبان 98 به طور میانگین درآمد 32 میلیارد تومانی ساخته است که انتظار می‌رود با ادامه این روند درآمد 381 میلیاردی در سال مالی منتهی به آذر 98 شناسایی نماید. همچنین با توجه به میانگین حاشیه سود 14 درصدی تاپکیش در صورت‌های مالی میان دوره‌ای، برای سال مالی منتهی به آذر 98 سود خالص 53 میلیارد تومانی بسازد. بنابراین پیش بینی می‌شود تاپکیش برای سال مالی منتهی به آذر 98 سود 1333 ریالی برای هر سهم شناسایی نماید.

 

 

ارسال نظر

تازه ها