کد خبر 72152

غمارگ در یک قدمی انتهای سال مالی قرار دارد

شرکت مارگارین به سال مالی منتهی آذر 98 نزدیک شده است و انتظار می‌رود برای هر سهم سود 234 ریالی شناسایی نماید.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی "با اقتصاد"، شرکت مارگارین در آبان ماه 13 هزار تن روغن نباتی به نرخ 6.4 میلیون تومان به ازای هر تن به فروش رسانده است که در این ماه درآمد 85 میلیارد تومانی ساخته است. درآمد تجمیعی مارگارین در دوره 11 ماهه منتهی به 903 میلیارد تومان رسیده است.

 

افزایش درآمد 113 میلیاردی درآمد 11 ماهه غمارگ

غمارگ در دوره 11 ماهه منتهی به آبان 98 درآمد تجمیعی 893 میلیارد تومانی ساخته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 14 درصدی (معادل رشد 113 میلیارد تومانی) داشته است. افزایش درآمد غمارگ در پی رشد نرخ فروش روغن نباتی روی داده است. چراکه تولید و فروش روغن نباتی کاهش یافته است.

مارگارین در دوره 11 ماهه منتهی به آبان 98 مقدار 139 هزار تن تولید داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 14 درصدی داشته است و تولید مارگارین نیز با کاهش 15 درصدی به 136 هزار تن رسیده است. اما نرخ فروش روغن نباتی از 4.8 میلیون تومان به ازای هر تن در دوره 11 ماهه منتهی به آبان 97 با رشد 35 درصدی به 6.5 میلیون تومان به ازای هر تن در دوره 11 ماهه منتهی به آبان 98 رسیده است. بنابراین درآمد مارگارین به دلیل افزایش نرخ فروش محصولات، رشد 14 درصدی داشته است.

 

پوشش 74 درصدی درآمد برآوردی

غمارگ برای سال مالی منتهی به آذر 98 مقدار فروش 196 هزار تنی روغن نباتی آزاد را برآورد کرده است که با فروش 136 هزار تن روغن نباتی در دوره 11 ماهه، توانسته است 70% از مقدار فروش برآوردی را پوشش دهد. همچنین برای سال مالی 98 درآمد 1.2 هزار میلیارد تومانی برآورد کرده است که با ساخت درآمد 903 میلیارد تومانی در 11 ماه، توانسته است 74% از درآمد برآوردی را پوشش داده است.

 

غمارگ در حال ساخت سود خالص 20 میلیارد تومانی

میانگین درآمد 11 ماهه غمارگ 82 میلیارد تومان است که پیش بینی می‌شود غمارگ در دوره 12 ماه درآمد 985 میلیارد تومانی را محقق نماید. بررسی صورت مالی میان دوره‌ای غمارگ از ابتدای سال مالی نشان می‌دهد که حاشیه سود غمارگ 2% است. بنابراین با توجه به درآمد 985 میلیاردی برای سال مالی منتهی به آذر 98 می‌توان انتظار داشت غمارگ سود خالص 20 میلیارد تومانی محقق نماید. بنابراین با توجه این میزان از سود خالص، غمارگ می‌تواند سود 234 ریالی برای هر سهم در سال مالی منتهی به آذر 98 شناسایی نماید.

 

ارسال نظر

تازه ها