کد خبر 72142

گزارش آبان ماه وبملت زیر ذره بین

سود ناخالص بانک ملت در آبان ماه با کاهش 111 میلیارد تومانی به 456 میلیارد تومان در آبان ماه رسیده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی "با اقتصاد"، بانک ملت در آبان ماه ملغ مبلغ 1898 میلیارد تومان از محل اعطای تسهیلات درآمد شناسایی کرده است و مبلغ 1250 میلیارد تومان سود به سپرده‌های سرمایه گذاری بلند مدت پرداخت نموده است. به این ترتیب سود ناخالص وبملت در آبان ماه به 648 میلیارد تومان رسیده است. همچنین وبملت در آبان ماه 456 هزار میلیارد تومان سپرده دریافت نموده و مبلغ 34 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت نموده است.

سود ناخالص وبملت 111 میلیارد تومان کاهش یافت

سود ناخالص وبملت در آبان ماه به 648 میلیارد تومان رسیده است در حالی که در مهر ماه سود ناخالص وبملت 759 میلیارد تومان است. بنابراین سود ناخالص وبملت در آبان ماه نسبت به مهر ماه کاهش 111 میلیارد تومانی داشته است. تراز درآمدی وبملت در مهر ماه و آبان ماه نسبت به شهریور ماه روند نزولی داشته است. دلیل کاهش تراز درآمدی وبملت در این دو ماه کاهش درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی و افزایش سود پرداختی به سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلند مدت است.

درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی از 1.954 میلیارد تومان در مهر ماه به 1.898 میلیارد تومان در آبان ماه رسیده است. همچنین سود پرداختی به سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلند مدت از 1.196 میلیارد تومان در مهر ماه به 1250 میلیارد تومان درآبان ماه رسیده است. بنابراین کاهش درآمد و افزایش هزینه در آبان ماه موجب شده است سود ناخالص وبملت کاهش یابد.

افزایش نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده‌های دریافتی در آبان ماه

وبملت در آبان ماه مبلغ 456 هزار میلیارد تومان سپرده دریافت کرده است و مبلغ 34 هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطا نموده است. نسبت تسهیلات پرداختی به سپرده‌های دریافتی وبملت در آبان ماه نسبت به مهر ماه رشد داشته است و از 6% در مهر ماه به 8% در آبان ماه رسیده است. دلیل این امر کاهش سپرده‌های جذب شده در آبان ماه و افزایش میزان تسهیلات اعطایی است. افزایش نسبت تسهیلات به سپرده می‌تواند به افزایش درآمد بانک کمک نماید.

 

 

 

ارسال نظر

تازه ها