کد خبر 71829

گزارش آبان ماه فملی نشان داد

درآمد آبان ماه شرکت ملی صنایع مس ایران نسبت به مهر ماه تنها 2% (معادل 31 میلیارد) کاهش یافت.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی "با اقتصاد"، شرکت ملی صنایع مس ایران در آبان ماه با فروش 159 هزار تنی محصولات درآمد 1.7 هزار میلیارد تومانی ساخته است و در دوره 8 ماهه منتهی به آبان 98 درآمد 13.4 هزار میلیارد تومانی رقم زده است.

 

کاهش درآمد آبان فملی نسبت به ماه گذشته

مقدار فروش کلی فملی در آبان ماه نسبت به مهر ماه کاهش داشته است به طوری که مقدار فروش از 202 هزار تن به 159 هزار تن رسیده است اما مقدار فروش کاتد به عنوان محصول اصلی افزایش داشته است. فروش کاتد فملی از 13.5 هزار تن در مهر ماه به 24 هزار تن در آبان ماه رسیده است. اما درآمد آبان ماه فملی به دلیل کاهش کلی فروش و همچنین کاهش نرخ فروش کاتد کاهش یافته است. نرخ فروش کاتد از 64.5 میلیون تومان به ازای هر تن در مهر ماه به 63.9 میلیون تومان به ازای هر تن در آبان ماه رسیده است.

درآمد فملی از 1723 میلیارد تومان در مهر ماه به 1692  میلیارد تومان در آبان رسیده است. بنابراین درآمد آبان ماه نسبت به مهر 31 میلیارد تومان کاهش یافته است.

 

درآمد 8 ماهه فملی 7.5 هزار میلیارد افزایش یافت

فملی در دوره 8 ماهه منتهی به آبان 97 درآمد 5.8 هزار میلیارد تومانی ساخته است که در دوره 8 ماهه منتهی به آبان 98 درآمد شرکت به 13.4 هزار میلیارد تومان رسیده است. بنابراین درآمد تجمیعی 8 ماهه فملی 7.5 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. که افزایش درآمد فملی در پی افزایش مقدار فروش محصولات و همچنین افزایش نرخ فروش محصولات رقم خورده است.

 

پوشش 59 درصدی مقدار فروش برآوردی

فملی برای سال مالی منتهی به اسفند 98 مقدار فروش 1.7 میلیون تنی را پیش بینی کرده است که با فروش یک میلیون تنی، توانسته است 59% از مقدار فروش برآوردی را طی 8 ماه پوشش دهد.

 

ارسال نظر

تازه ها