کد خبر 71575

بررسی گزارش آبان جم پیلن نشان داد

وضعیت عملکرد جم پیلن در آبان نشان می‌دهد این شرکت نسبت به آبان 15 درصد و نسبت به سطح میانگین 8 ماهه 24 درصد کمتر درآمد ساخته است.

 

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، بررسی گزارش فعالیت ماهانه جم پیلن طی 8 ماه گذشته نشان می‌دهد این شرکت در مجموع به درآمد 2005 میلیارد تومانی رسیده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 92 درصد بیشتر بوده است.

مجموع فروش مقداری جم پیلن در 8 ماه برابر با 166,399 تن بوده که نسبت به رقم 149,026 تن در 8 ماهه سال 97رشد 12 درصدی داشته است.

گزارش آبان جم پیلن نشان می‌دهد این شرکت در مقایسه با مهرماه 22 درصد افت فروش را ثبت کرده اما در مقابل رشد 4 درصدی در تولید داشته است.

2

بیشترین رقم درآمدی جم پیلن در سال جاری طی اردیبهشت و معادل 364 میلیارد تومان بوده است و پس از آن شاهد حرکت نوسانی کسب درآمد در این شرکت هستیم. با توجه به اینکه میانگین درآمدی جم پیلن در 8 ماه گذشته معادل 245 میلیارد تومان بوده رقم درآمدی ابان که 208 میلیارد تومان بوده 15 درصد کمتر از سطح میانگین و 24 درصد کمتر از مهرماه است. 

3

ارسال نظر

تازه ها