کد خبر 71318

صورت مالی میان دوره‌ای لوتوس بررسی شد

شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان برای دوره 9 ماهه منتهی به مهر 98 برای هر سهم سود 456 ریالی شناسایی کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 67 درصدی داشته است.

 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی "با اقتصاد"، شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان در دوره 9 ماهه منتهی به مهر 98 درآمد عملیاتی 353 میلیارد تومانی داشته است و سود عملیاتی 307 میلیاردی شناسایی کرده است.

درآمد لوتوس 80 درصد افزایش یافت

درآمد عملیاتی لوتوس در دوره 9 مهه منتهی به مهر 98 نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 80 درصدی داشته است. همچنین سود عملیاتی نیز در دوره 9 ماهه رشد 80 درصدی داشته است و به 307 میلیارد تومان رسیده است.

سود خالص لوتوس دو برابر شد

سود خالص لوتوس در دوره 9 ماهه منتهی به مهر 98 با رشد 100 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به 273 میلیارد تومان رسیده است. با توجه به سود خالص 273 میلیاردی، لوتوس در دوره 9 ماهه برای هر سهم سود 456 میلیاردی شناسایی کرده است. بنابراین سود هر سهم لوتوس در دوره 9 ماهه منتهی به مهر 98 رشد 67 درصدی داشته است.

2019-11-23 08_34_15-Start

نکات مهم صورت مالی لوتوس

افزایش موجودی نقد: موجودی نقد لوتوس در دوره 9 ماهه منتهی به مهر 98 نسبت به مدت مشابه سال رشد 286 درصدی داشته است و به 155 میلیارد تومان رسیده است.

کاهش پرداختنی‌های تجاری: پرداختنی‌های تجاری لوتوس در دوره 9 ماهه منتهی به مهر 98 نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 91 درصدی داشته است و به 3.3 میلیارد تومان رسیده است.

 

 

 

ارسال نظر

تازه ها