کد خبر 69822

بررسی گزارش مهر ماه درتوزیع نشان داد

بررسی گزارشات 7 ماه شرکت توزیع داروپخش نشان می‌دهد میانگین درآمد ماهانه دتوزیع به 330 میلیارد تومان رسیده است.

به گزراش پایگاه خبری تحلیلی "با اقتصاد"، شرکت توزیع داروپخش در مهر ما درآمد 352 میلیارد تومانی شناسایی کرده است. همچنین در دوره 7 ماهه منتهی به مهر 98 درآمد تجمیعی 2 هزار و 308 میلیاردی ساخته است.

نرخ رشد درآمد ماهانه دتوزیع 7 درصد است

میانگین درآمد ماهانه دتوزیع در دوره شش ماهه اول سال 326 میلیارد تومان است که در مهر ماه توانسته است 352 میلیارد تومان درآمد کسب نماید. از این رو دتوزیع در مهر ماه 26 میلیارد تومان بالاتر از میانگین شش ماهه اول درآمد ساخته است.

درآمد ماهانه دتوزیع در دوره 7 ماهه منتهی به مهر 98 با نرخ رشد ماهانه 7% از 231 میلیارد تومان در فروردین 98 به 352 میلیارد تومان در مهر 98 رسیده است.

 

دتوزیع در انتظار ساخت درآمد نزدیک به 4 هزار میلیاردی

میانگین درآمد ماهانه دتوزیع در دوره 7 ماهه منتهی به مهر 98 مبلغ 330 میلیارد تومان است که با در نظر گرفتن ساخت میانگین درآمد در 5 ماه باقیمانده انتظار می‌رود دتوزیع در سال مالی 98 درآمد نزدیک به 4 هزار میلیارد تومانی را محقق نماید. این در حالی است که دتوزیع در سال مالی 97 درآمد 3 هزار میلیارد تومانی ساخته است. این در حالی است که با توجه حوزه فعالیت دتوزیع در زمینه داروهای انسانی و قرار گرفتن در فصل سرما و افزایش مصرف دارو، درآمد دتوزیع افزایش یابد.

 

دتوزیع می‌تواند سود خالص 118 میلیاردی بسازد.

حاشیه سود خالص دتوزیع در دوره شش ماهه منتهی به شهریور 98 بیش از 3% است که با در نظر گرفتن درآمد 4 هزار میلیارد و حاشیه سود خالص 3 درصدی، انتظار می‌رود دتوزیع برای سال مالی 98 سود خالص 118 میلیارد تومانی بسازد.

 

 

ارسال نظر

تازه ها