کد خبر 69725

ستران در مهر ماه چه کرد

سیمان تهران در مهر ماه با ساخت درآمد 46.6 میلیارد تومانی، 10 میلیارد تومان بالاتر از میانگین شش ماه اول منتهی به شهریور 98 درآمد ساخت.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی "با اقتصاد"، سیمان تهران در مهرماه با فروش 244 هزار و 501 تن سیمان به نرخ 190 هزار تومان در هر تن درآمد 46.5 میلیارد تومانی ساخته است.

همچنین سیمان تهران در دوره 7 ماهه منتهی به مهر 98 با فروش 1.3 میلیون تنی با میانگین نرخ 128 هزار تومان به ازای هر تن درآمد 177 میلیارد تومانی ساخته است.

 

افزایش مقداری و ریالی سیمان به رشد 49 درصدی درآمد ستران منجر شد

مقدار فروش ستران در هفت ماه اول 98 نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 16 درصدی داشته است و به 1.58 میلیون تن رسیده است. همچنین مقدار فروش ستران در این دوره با رشد 15 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به 1.58 میلیون تن رسیده است. همچنین نرخ فروش سیمان تهران با رشد 30 درصدی به 166 هزار تومان به ازای هر تن رسیده است. افزایش مقدار فروش و افزایش نرخ فروش موجب شده است درآمد ستران در دوره 7 ماهه منتهی به مهر 98 نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد 49 درصدی به 264 میلیارد تومان رسیده است.

ستران برای سال مالی 98 درآمد 346 میلیارد تومانی پیش بینی کرده است گه با ساخت درآمد 264 میلیاردی در 7 ماه، 76% از درآمد برآوردی سال مالی 98 را محقق نموده است.

ستران در مهر ماه بالاتر از میانگین شش ماه اول تولید و فروش داشت

سیمان تهران در دوره شش ماهه منتهی به شهریور 98 به طور میانگین 225 هزار تن سیمان تولید کرده است که در مهر ماه تولید ستران به 234 هزار تن رسیده است. همچنین میانگین فروش شش ماهه ستران 233.4 هزار تن است که در مهر ماه 244.5 هزار تن فروش داشته است. بنابراین ستران در مهر ماه بالاتر از میانگین شش ماه اول تولید و فروش داشته است.

 

نرخ رشد 6 درصدی سیمان تهران در دوره 7 ماهه سال جاری

نرخ فروش ماهانه سیمان تهران از 133 هزار و 695 تومان به ازای هر تن در فروردین ماه به 190 هزار و 436 تومان در مهر ماه رسیده است. به این ترتیب قیمت فروش سیمان تهران  طی دوره 7 ماهه، نرخ رشد ماهانه 6 درصدی داشته است.

درآمد مهر ماه ستران به 47 میلیارد تومان نزدیک شد

با توجه به رشد نرخ فروش سیمان تهران و افزایش مقدار فروش درآمد سیمان تهران روند صعودی را از ابتدای سال طی کرده است. سیمان تهران در مهر ماه درآمد 46.6 میلیارد تومانی ساخته است. در حالی که میانگین درآمد شش ماهه ستران در ابتدای سال 36 میلیارد تومان است. به این ترتیب ستران در مهر ماه 10 میلیارد تومان بالاتر از میانگین شش ماه اول درآمد ساخته است.

 

ارسال نظر

تازه ها