کد خبر 69706

ایران خودرو در سال جاری چه تعداد تولید و فروش داشت

تعداد تولید 7 ماهه منتهی به مهر 98 ایران خودرو نسبت به مدت مشابه سال قبل 33 درصد کاهش یافت و در همین دوره تعداد فروش 22 درصد کاهش یافت.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی "با اقتصاد"، ایران خودرو در مهر ماه تعداد 24 هزار و 400 دستگاه خودرو تولید کرده است و تعداد 25 هزار و 729 دستگاه فروش داشته است.

کاهش تولید و فروش ایران خودرو در سال جاری

ایران خودرو در دوره 7 ماهه منتهی به مهر 98 تعداد 174 هزار و 254 دستگاه خودرو تولید کرده است و تعداد 181 هزار و 254 دستگاه به فروش رسانده است. این در حالی است که ایران خودرو در دوره مشابه سال قبل تعداد 260 هزار و 483 دستگاه تولید کرده است و تعداد 233 هزار و 161 دستگاه فروش داشته است. به این ترتیب تعداد تولید و فروش ایران خودرو در دوره 7 ماهه منتهی به مهر 98 نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.

تعداد تولید ایران خودرو در دوره 7 ماهه منتهی به مهر 98 نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 33 درصدی (معادل کاهش بیش از 86 هزار دستگاه) داشته است و تعداد فروش ایران خودرو در این دوره کاهش 22 درصدی (معادل 52 هزار دستگاه کاهش) داشته است.

ایران خودرو 576 دستگاه کمتر از میانگین تولید کرد

ایران خودرو در مهر ماه تعداد 24 هزار و 400 دستگاه تولید داشته است و نسبت به میانگین تولید 6 ماه اول انحراف زیادی نداشته است. میانگین تولید ماهانه ایران خودرو در دوره شش ماهه اول سال 98 تعداد 24 هزارو 975 دستگاه است که ایران خودور با انحراف 576 دستگاه در مهر ماه تولید داشته است.

فروش ایران خودرو در محور میانگین شش ماهه

ایران خودرو در مهر ماه 28 هزار و 913 دستگاه فروش داشته است. روند فروش ایران خودرو از تیر ماه مسیر نزولی آغاز نمود. در تیر ماه توانسته است 29 هزار و 138 دستگاه فروش داشته باشد اما تعداد فروش خودرو با روند کاهشی به زیر 25 هزار دستگاه رسیده است. میانگین تعداد فروش ایران خودرو در دوره شش ماهه اول سال 25 هزار و 920 دستگاه است که ایران خودرو در واقع توانسته است در حول محور میانگین شش ماهه اول فروش داشته باشد.

 

ارسال نظر

تازه ها