کد خبر 69697

گزارش مهر ماه روی سازان در مهر ماه بررسی شد

بررسی درآمد مهر ماه شرکت‌های فعال در زمینه روی نشان داده است که تنها در آمد شرکت کاما در مهر ماه نسبت به میانگین شش ماهه اول سال رشد داشته است و 21% افزایش یافته است و باقی شرکت‌ها در مهر ماه درآمد پایین تری نسبت به میانگین شش ماهه اول سال ساخته‌اند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی "با اقتصاد"، بررسی درآمد روی سازن در مهر ماه حاکی از آن است که کاما با درآمد 20 میلیارد تومانی بالاترین میزان درآمد را در مهر ماه ساخته است. همچنین شرکت فرآوری مواد معدنی ایران با ساخت درآمد 0.2 میلیاردی (200 میلیون تومانی) کمترین میزان درآمد را در مهر ماه رقم زده است. گرچه معادن بافق در مهر ماه درآمد ساخته شده را صفر ریال اعلام نموده است.

اما در دوره 7 ماهه منتهی به مهر 98 فاسمین با ساخت درآمد 356 میلیاردی بالاترین میزان درآمد و صنعت روی زنگان با ساخت درآمد 21.8 میلیاردی کمترین میزان درآمد دوره 7 ماهه منتهی به مهر 98 رقم زده‌اند.

 

از میان شش شرکت فعال در زمینه روی پنج شرکت در مهر ماه نسبت به میانگین شش ماه درآمد کمتری ساختند

درآمد مهر ماه شرکت‌های فعال در زمینه روی در مهرماه نسبت به میانگین شش ماهه اول سال کاهش یافته است و تنها درآمد شرکت باما در مهر ماه نسبت به میانگین شش ماهه اول سال افزایش یافته است. کاهش درآمد 5 شرکت روی ساز به طور عمده به دلیل کاهش مقداری فروش روی داده است.

بالاترین درصد کاهش درآمد مربوط به درآمد مهر ماه شرکت فرآوردی مواد معدنی ایران است. فرآور در دوره شش ماهه به طور میانگین درآمد 9.1 میلیارد تومانی داشته است اما در مهر ماه درامد شرکت به 0.2 میلیارد تومان (20 میلیون تومان) رسیده است. بنابراین درآمد مهر ماه فرآور نسبت به میانگین شش ماه اول کاهش 97 درصدی  (معادل 8.6 میلیارد تومان) داشته است.

اما درآمد شرکت باما در مهر ماه نسبت به میانگین شش ماه اول رشد قابل توجهی داشته است و تنها شرکت فعال در زمینه روی است که در مهر ماه بالاتر از میانگین شش ماهه اول درآمد ساخته است. کاما در مهر ماه درآمد 20.4 میلیارد تومانی داشته است و توانسته است 21% (معادل 3.6 میلیارد تومان) بالاتر از میانگین شش ماهه اول درآمد محقق نماید. افزایش درآمد باما به دلیل رشد قابل توجه در مقدار فروش شرکت رقم خورده است/

به این ترتیب در میان شش شرکت بررسی شده درآمد 5 شرکت در مهر ماه نسبت به میانگین شش ماه اول روند کاهشی داشته است و تنها درآمد شرکت باما در مهر ماه نسبت به میانگین شش ماه اول افزایش داشته است.

 

ارسال نظر

تازه ها