کد خبر 69689

بررسی گزارش مهر ماه چکاپا، چکارن و چکاوه

گزارش مهر ماه سه شرکت گروه صنایع کاغذسازی پارس، صنایع کاغذسازی کاوه و شرکت کارتن ایران نشان می‌دهد درآمد مهر ماه به دلیل افت در مقدار و قیمت فروش محصولات کاهش یافته است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی "با اقتصاد"، درآمد شرکت‌های در زمینه کاغذ در مهر ماه مورد بررسی قرار گرفته است که نشان می‌دهد درآمد مهر ماه سه شرکت چکاپا، چکاوه و چکارن پایین تر از میانگین ماه‌های قبل بوده که تلفیقی از اثرات ریالی و مقداری موجب کاهش درآمد کاغذسازان شده است.

 

چکاپا در مهر درآمد 32 میلیاردی ساخت / انتظار برای ساخت درآمد 419 میلیاردی در سال مالی 98

گروه صنایع کاغذسازی پارس (چکاپا) در مهر ماه با فروش 4.6 هزار تنی کاغذ رول سفید، خمیر ویرجین و سایر محصولات درآمد 32 میلیارد تومانی ساخته است. همچنین چکاپا در دوره 11 ماهه منتهی به مهر 98 درآمد 384 میلیارد تومانی رقم زده است.

چکاپا به طور میانگین در دوره 10 ماهه منتهی به شهریور 98 مقدار 5 هزار تن فروش داشته است و میانگین درآمدی 35.2 میلیارد تومانی داشته است اما در مهر ماه 4.6 هزار تن فروش و درآمد 32 میلیاردی داشته است. به این ترتیب مقدار فروش مهر ماه چکاپا نسبت به میانگین 10 ماه قبل از مهر کاهش 400 تنی داشته است و همچنین در مهر ماه 3.2 میلیارد تومان پایین تر از میانگین 10 ماهه منتهی به شهریور 98 درآمد ساخته است.

درآمد تجمیعی چکاپا در دوره 11 ماهه منتهی به مهر 98 به 384 میلیارد تومان رسیده است. در حالی که در سال مالی منتهی به آبان 98 درآمد 311 میلیاردی ساخته است. بنابراین با توجه به میانگین درآمدی 35 میلیاردی طی 11 ماه انتظار می‌رود چکاپا برای سال مالی منتهی به آبان 98 درآمد 419 میلیارد تومانی بسازد.

 

کاهش قیمت کاغذ قهوه‌ای و فلوتینگ درآمد چکاوه را کاهش داد

صنایع کاغذ سازی کاوه (چکاوه) در مهر ماه 98 با فروش 1.9 هزار تنی کاغذ قهوه‌ای و فلوتینگ 130 گرمی درآمد 8 میلیارد تومانی ساخته است. چکاوه در دوره 7 ماهه منتهی به مهر 98 با فروش 13.5 هزار تن از این محصولات درآمد تجمیعی 61 میلیاردی ساخته است.

درآمد مهرماه چکاوه نسبت به میانگین شش ماه اول به دلیل افت نرخ فروش کاهش یافته است. اما از نظر مقداری تغییر محسوسی در نداشته است. چکاوه در مهر ماه هر تن کاغذ قهوه‌ای را به قیمت 3 میلیون و 900 هزار تومان به فروش رسانده است در حالی که میانگین نرخ فروش کاغذ قهوه ای در شش ماه اول 98 به ازای هر تن 4 میلیون و 100 هزار تومان است. همچنین قیمت فلوتینگ 100 گرمی در مهر ماه نسبت به میانگین شش ماه اول کاهش نزدیک به 600 هزار تومانی داشته است و به 4 میلیون و 300 هزار تومان به ازای هر تن در مهر ماه رسیده است. بنابراین درآمد مهر ماه چکاوه به دلیل افت قیمت محصولات کاهش یافته است.

 

کاهش اندک درآمد چکارن در پی کاهش نرخ و مقدار فروش

شرکت کارتن ایران (چکارن) در مهر ماه با فروش 1.1 هزار تن انواع کارتن و سایر محصولات درآمد 7.5 میلیارد تومانی ساخته است و در دوره 7 ماهه منتهی به مهر 98 درآمد با فروش 8.9 هزار تنی این محصولات درآمد 64 میلیاردی رقم زده است.

چکارن به طور میانگین در دوره شش ماهه منتهی به شهریور 98 درآمد 9.4 میلیاردی ساخته است و در مهر ماه درآمد شرکت به 7.5 میلیارد تومان رسیده است. به این ترتیب چکارن در مهر ماه 1.9 میلیارد تومان پایین‌تر از میانگین شش ماه اول درآمد ساخته است. کاهش درامد مهر ماه چکارن به دلیل افت نرخ فروش محصولات و کاهش مقداری فروش در مهر ماه نسبت به میانگین 6 ماهه اول رقم خورده است.

 

ارسال نظر

تازه ها