کد خبر 6941

شرکت فرآورده های غذایی و قند چهارمحال در حالی اقدام به افشای اقدامات با اهمیت کرده است که بررسی صورت های مالی 9 ماهه آن از سود 327 ریالی خبر می دهد.

به گزارش پایگاه خبری"با اقتصاد"، این شرکت 14 میلیاردی از تغییرات مربوط به افزایش خرید مقدار 11.049 تن چغندر نسبت به پیش بینی قبلی وکاهش تصفیه شکرخام کارمزدی و همچنین اعلام مبلغ یارانه دولتی جهت شکر تولیدی از چغندر بهاره وپاییزه می باشد.         

این شرکت در دوره مالی منتهی به 1396/09/30 مبلغ 327 ریال سود شناسایی کرده است که در دوره مالی مشابه 256 ریال سود شناسایی کرده بود.

مجموع دارایی های این شرکت رشد 74 درصدی را نشان می دهد در حالی که بدهی های این شرکت با افزایش 81 درصدی همراه بوده است.

بر این اساس موجودی نقد این شرکت رشد 1316 درصدی را نشان می دهد و از 7964 میلیون ریال به 112765 میلیون ریال رسیده است.

دریافتنی های تجاری رشد 10 درصدی و در یافتنی های غیر تجاری رشد 96 درصدی را نشان می دهد ، موجودی مواد و کالا با افزایش 994 درصدی همراه بوده است و پیش پرداخت ها و سفارشات این شرکت رشد 23 درصدی را ثبت کرده است و از 61 میلیارد تومان به 75 میلیارد تومان رسیده است. درمجموع دارایی های جاری "قچار"رشد 91 درصدی داشته است و از 76 میلیارد تومان به 146 میلیارد تومان رسیده است.

در بخش بدهی ها نیز بدهی های جاری این شرکت رشد 83 درصدی  وبدهی های غیر جاری نیز افزایش  15 درصدی را ثبت کرده است.

ارسال نظر

تازه ها