کد خبر 69251

پاکشو در مهر ماه چه کرد

گروه صنعتی پاکشو در مهر ماه درآمد 168 میلیارد تومانی ساخته است که نسبت به میانگین درآمد شش ماه اول 98 شرکت 22 میلیارد تومان درآمد بالاتری ساخته است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی "با اقتصاد"، شرکت صنعتی پاکشو در مهر ماه با فروش 18 هزار تن پودر و مایعات البسه، مابعات و سایر محصولات درآمد 168 میلیارد تومانی ساخته است. همچنین پاکشو در دوره 7 ماهه منتهی به مهر 98 مقدار 116 هزارتن فروش داشته است که با این مقدار فروش درآمد تجمیعی یک هزار و 26 میلیارد تومانی ساخته است.

رشد درآمد مهر ماه در پی افزایش مقداری و ریالی فروش

پاکشو به طور میانگین در دوره شش ماه اول 98 درآمد 146 میلیاردی ساخته است که ساخت درآمد 168 میلیاردی در مهر ماه نشان می‌دهد، پاکشو در مهر ماه بالاتر از میانگین شش ماه اول درآمد ساخته است. پاکشو در مهر ماه نسبت به میانگین شش ماه اول درآمد بالاتری ساخته است. افزایش مقداری فروش در مهر ماه نسبت به میانگین شش ماه اول 98 و همچنین افزایش نرخ فروش در مهر ماه نسبت به میانگین نرخ فروش افزایش یافته است. پاکشو در نیم سال اول به طور میانگین در هر ماه 16 هزار و 280 تن فروش داشته است که در مهر ماه پاکشو 18 هزار تن فروش داشته است. همچنین علاوه بر افزایش در مقدار فروش، نرخ فروش محصولات پاکشو رشد داشته است که موجب شده است، پاکشو بالاتر از میانگین درآمد شش ماهه اول درآمد بسازد.

پاکشو در دوره 7 ماهه منتهی به مهر 97 مبلغ 530 میلیارد تومان فروش داشته است که در دوره 7 ماهه منتهی به مهر 98، مبلغ فروش پاکشو افزایش 496 میلیارد تومانی داشته است و به یک هزار و 26 میلیارد تومان رسیده است.

افزایش 300 تنی میانگین فروش پاکشو در سال جاری

درآمد مهرماه پاکشو به دلیل رشد مقداری فروش افزایش یافته است. در مهر ماه 18 هزار تن فروش داشته است. میانگین فروش شش ماه اول 16 هزار و 100 تن است که در مهر ماه 2 هزار تن بالاتر از میانگین شش ماه اول فروش داشته است. بنابراین میانگین مقدار فروش 7 ماه پاکشو در دوره 7 ماهه 300 تن افزایش یافته و به 16 هزار و 400 تن رسیده است. از این رو دلیل اصلی افزایش درآمد مهر ماه پاکشو رشد مقداری فروش شرکت است.

پاکشو در دوره 7 ماهه منتهی به مهر 97 مقدار 74 هزار تن فروش داشته است که مقدار فروش پاکشو در دوره 7 ماهه جاری به 116 هزار تن رسیده است. بنابراین مقدار فروش پاکشو 40 هزار تن افزایش یافته است.

 

پوشش 56 درصدی درآمد برآوردی

پاکشو برای سال مالی 98 مقدار فروش 220 هزار تنی را پیش بینی کرده است که در دوره 7 ماهه منتهی به مهر 98 مقدار 115 هزار تن فروش عملیاتی داشته است بنابراین توانسته 53% از مقدار فروش برآوردی را پوشش دهد. همچنین برای سال مالی 98 درآمد یک هزار و 826 میلیاردی را پیش بینی کرده است که با ساخت درآمد یگ هزار و 26 میلیاردی 56% از درآمد برآوردی را محقق نموده است.

 

ارسال نظر

تازه ها