کد خبر 69228

درآمد مهر ماه فولادی‌ها زیر ذره بین

مقایسه درآمد مهر ماه فولادی‌ها نسبت به میانگین شش ماه اول حاکی از آن است که در شرکت‌هایی که مقدار فروش در مهر نسبت به میانگین 6 ماهه اول سال کاهش یافته است، درآمد مهر ماه نیز نسبت به میانگین شش ماهه اول سال کاهش یافت.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی "با اقتصاد"، درآمد فولادسازان در مهر ماه نسبت به میانگین شش ماه اول بررسی شده است. به طور کلی درآمد مهر ماه فولادی‌ها در مهر ماه نسبت به میانگین شش ماه اول کمتر بوده و دلیل اصلی این اختلاف کاهش مقداری فروش فولادی‌ها در مهر ماه است. اما در این میان از میان 10 شرکت فولادی بررسی شده، سه شرکت فولاد مبارکه اصفهان، فولاد هرمزگان جنوب و مجتمع فولاد خراسان در مهر ماه بالاتر از میانگین شش ماهه اول درآمد ساختند.

 

درآمد ارفع بیشترین درصد کاهش را در مهر ماه رقم زد

بالاترین درصد کاهش درآمد مهر ماه نسبت به میانگین شش ماه اول مربوط به آهن و فولاد ارفع است. ارفع در مهر ماه درآمد 103 میلیارد تومانی ساخته است. درحالی که میانگین درآمدی ارفع در دوره شش ماهه اول سال 139 میلیارد تومان است. آهن و فولاد ارفع در مهر ماه 40 هزار تن فروش داشته است که میانگین مقدار فروش ارفع در دوره شش ماهه اول سال 63 هزار تن است. بنابراین مقدار فروش ارفع در مهر ماه نسبت به میانگین شش ماهه اول سال 23 هزار تن کاهش یافته است و همین موضوع موجب شده است درآمد ارفع کاهش معناداری در مهر ماه نسبت به میانگین شش ماه اول داشته باشد.

 

فخاس 101 میلیارد بالاتر از میانگین شش ماهه اول درآمد ساخت

بالاترین درصد افزایش درآمد مربوط به مجتمع فولاد خراسان است. فخاس در مهر ماه درآمد 464 میلیاردی ساخته است. این در حالی است که فخاس به طور میانگین در دوره شش ماهه اول سال درآمد 363 میلیاردی رقم زده است. به این ترتیب فخاس 28% (معادل 101 میلیارد تومان) بالاتر از میانگین شش ماهه اول سال درآمد ساخته است. فخاس نیز در مهر ماه 124 هزار تن فروش داشته است که نسبت به میانگین شش ماهه اول سال 33 هزار تن مقدار فروش بالاتری داشته است.

نکته جالب در رابطه با درآمدهای فولادی‌ها وابستگی درآمد به مقدار فروش است و همگرایی مقدار فروش و درآمد است و اثرات ریالی بر درآمد نیز کاهش یافته است و درآمد فولادی‌ها به تناسب تغییر درآمد تغییر داشته‌اند.

 

افزایش درآمد فولادی‌ها در دروه 7 ماهه جاری نسبت به مدت مشابه در پی رشد اثرات ریالی

بررسی درآمد دوره 7 ماهه فولادی در سال 98 و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل حاکی از آن است که درآمد فولادی‌ها در دوره 7 ماهه 98 نسبت به مدت مشابه سال قبل به طور عمده به دلیل افزایش نرخ فروش محصولات رشد داشته استف که در این میان فولاد آلیاژی ایران بالاترین درصد رشد را در این دوره رقم زده است. فولاژ در دوره 7 ماهه منتهی مهر 98 درآمد 1.5 هزار میلیاردی ساخته است که در مدت مشابه سال قبل درآمد 472 میلیاردی ساخته است.

 

 

 

ارسال نظر

تازه ها