کد خبر 69107

گزارش مهر ماه خساپا بررسی شد

شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) در مهر ماه 45 هزار و 489 دستگاه خودرو به فروش رسانده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی "با اقتصاد"، شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) در مهر ماه 25.7 هزار دستگاه خودرو داشته است که 45.4 هزار دستگاه فروش داشته است و درآمد 1698 میلیارد تومانی ساخته است.

همچنین سایپا در دوره 7 ماهه منتهی به مهر 98 تعداد 207 هزار دستگاه تولید داشته است و 224.7 هزار دستگاه فروش داشته است و درآمد تجمیعی 7.4 هزار میلیارد تومانی ساخته است.

 

خساپا به طور میانگین در هر ماه نزدیک به 30 هزار دستگاه تولید داشته است

خساپا در مهر ماه 25.7 هزار دستگاه تولید داشته است. تعداد تولید خساپا طی دوره 7 ماهه نرخ رشد 6 درصدی داشته است و از 18.4 هزار دستگاه در فروردین ماه به 25.7 هزار دستگاه در مهر ماه رسیده است. نرخ رشد 6 درصدی خساپا در حالی است که در چهار ماه بالاتر از 30 هزار دستگاه تولید داشته است. بنابراین میانگین تعداد تولید خساپا در این دوره 29.5 هزار دستگاه است.

 

تعداد فروش خساپا نرخ رشد 31 درصدی داشته است

خساپا در فروردین ماه 45.4 هزار دستگاه فروش داشته است . تعداد فروش خساپا در دوره 7 ماهه با نرخ  رشد 31 درصدی از 9 هزار دستگاه در فروردین ماه به 45.4 هزار دستگاه در مهر ماه 98 رسیده است. همچنین میانگین تعداد فروش خساپا در دوره 7 ماهه 32 هزار دستگاه است.

 

افزایش قیمت در محصولات سایپا

علاوه بر افزایش تعداد فروش، نرخ فروش محصولات سایپا نیز روند صعودی داشته است. پراید و تیبا دو محصول اصلیسایپا به شمار می‌رود. قیمت هر دستگاه پراید در فروردین 98 مبلغ 28 میلیون 980 هزار تومان بوده که در طی 7 ماه با رشد 2 میلیون و 800 هزار تومانی به 31 میلیون و 800 هزار تومان رسیده است. همچنین تیبا در این دوره از 36 میلیون و 907 هزار تومان با رشد 328 هزار تومانی به 37 میلیون و 236 هزار تومان به ازای هر دستگاه رسیده است.

خساپا در مهر ماه مبلغ در مهر ماه درآمد یک هزار و 698 میلیارد تومانی ساخته است. درآمد خساپا به دلیل افزایش تعداد فروش و افزایش قیمت فروش محصولات در ماه 7 ماه جاری روند صعودی را طی کرده است. خساپا به طور میانگین در هر ماه درآمد بیش از یک هزار میلیاردی ساخته است.

 

خساپا فراتر از میانگین 6 ماه اول درآمد ساخت

خساپا در دوره 7 ماهه منتهی به مهر 98 درآمد تجمیعی 7.4 هزار میلیارد تومانی ساخته است که درآمد 7 ماهه شرکت در سال 98 نسبت به مدت مشاله سال قبل افزایش 1.5هزار میلیاردی داشته است و از 350 میلیارد تومان در فروردین ماه به 1.698 میلیارد تومان در مهر ماه رسیده است. میانگیین درآمد شش ماه اول سایپا 956 میلیارد تومان است که خساپا با ساخت درآمد 1.6 هزار میلیاردی فراتر از میانگین 6 ماه اول درآمد ساخته است.

 

ارسال نظر

تازه ها