کد خبر 69105

گزارش مهر ماه اوره سازان نشان داد

بررسی فروش سه شرکت اوراه ساز پتروشیمی شیراز، خراسان و کرمانشاه نشان می‌دهد در مهر ماه بیش از میانگین شش ماه اول درآمد ساختند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی "با اقتصاد"، گزارش سه اوره ساز شیراز، خراسان و کرماشا در مهر ماه بررسی شده است که این سه اوره ساز به ترتیب در مهر ماه درآمد 375 میلیاردی، 120 میلیاردی و 105 میلیارد تومانی ساخته‌اند. مقایسه درآمد مهر ماه اوره‌سازن نسبت به میانگین شش ماه اول حاکی از آن است که هر سه اوره ساز در مهر ماه انحراف مثبت نسبت به میانگین شش ماه اول داشته و درآمد بالاتری ساخته‌اند که در این میان پتروشیمی شیراز با 91 میلیارد تومان، بالاترین سطح انحراف مثبت را رقم زده است و پتروشیم خراسان و کرمانشاه با اختلاف اندک در مهر ماه درآمد بالاتری نسبت به میانگین شش ماه اول ساخته‌اند.

 

تمرکز پتروشیمی شیراز در فروش اوره صادراتی است

پتروشیمی شیراز در مهرماه 199 هزار تن محصول به فروش رسانده است و درآمد 375 میلیاردی در مهر ماه رقم زده است. مهمترین محصول شرکت اوره صادراتی است در مهر ماه 109 هزار تن اوره صادراتی به نرخ 2 میلیون و 80 هزار تومان به ازای هر تن به فروش رسانده است که از فروش اوره صادراتی درآمد 228 میلیارد تومانی رقم زده است. درآمد مهر ماه شیراز نسبت به میانگین شش ماه اول و همچنین شهریور ماه به دلیل افزایش در مقدار فروش اوره صادراتی بالاتر است.

شیراز در دوره 7 ماهه اول سال 98 درآمد 2 هزار میلیارد تومانی رقم زده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد 826 میلیاردی داشته است.

 

درآمد خراسان در پی اقرات ریالی و مقداری رشد کرد

پتروشیمی خراسان در مهر ماه 50 هزار تن اوره و آمونیاک در بازار داخل و صادراتی به فروش رسانده است و با این میزان فروش، درآمد 120 میلیاردی رقم زده است. درآمد مهر ماه خراسان نسبت به میانگین شش ماه اول به دلیل افزایش میانگین مقدار فروش و افزایش میانگین نرخ فروش محصولات رشد 6 میلیاردی داشته است.

پتروشیمی خراسان در دوره 7 ماهه منتهی به مهر 98 درآمد 809 میلیارد تومانی ساخته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 390 میلیارد تومانی داشته است.

 

درآمد مهرماه پتروشیمی کرمانشاه 2 میلیارد تومان از میانگین شش ماه اول 98 فراتر رفت

پتروشیمی کرمانشاه در مهر ماه 54 هزار تن اوره و آمونیاک در بازار داخل و صادراتی به فروش رسانده است و درآمد 105 میلیارد تومانی ساخته است. درآمد مهر ماه کرماشا نسبت به میانگین شش ماه اول رشد اندک 2 میلیارد تومانی داشته است. افزایش 2 میلیاردی درآمد در مهر ماه به دلیل افزایش اندک در مقدار فروش و نرخ فروش محصولات کرماشا رقم خورده است.

درآمد تجمیعی کرماشا در دوره 7 ماهه منتهی به مهر 98 مبلغ 721 میلیارد تومان است که نسبت به مدت مشابه سال قبل به دلیل افزایش در نرخ فروش و مقدار فروش رشد 269 میلیارد تومانی داشته است.

 

ارسال نظر

تازه ها