کد خبر 69019

گزارش مهر ماه بپاس بررسی شد

بررسی گزارش مهر ماه بیمه پاسارگاد نشان می‌دهد در مهر ماه 267 میلیارد تومان حق بیمه صادر نموده است و مبلغ 75 میلیارد خسارت پرداخت کرده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی "با اقتصاد"، بیمه پاسارگاد در مهر ماه مبلغ 267 میلیارد تومان حق بیمه صادر کرده است و مبلغ 75 میلیارد تومان خسارت پرداخته نموده است. عموده حق بیمه صادره بیمه پاسارگاد مربوط به بیمه زندگی اندوخته دار است و مهمترین خسارت پرداختی به بیمه ثالث اجباری پرداخت شده است. با توجه به خسارت پرداخت بیمه پاسارگاد و حق بیمه صادره نسبت خسارت پرداختی بپاس 28% است.

حق بیمه صادره بپاس نرخ رشد 7 درصدی را رقم زد

بپاس در فروردین ماه 180 میلیارد تومان حق بیمه صادر کرده است که حق بیمه صادره بپاس در دوره 7 ماهه مسیر صعودی را طی کرده است. به طوری که حق بیمه صادره بپاس با نرخ رشد 7% ماهانه از 180 میلیارد تومان به 267 میلیارد تومان در مهر ماه رسیده است.

خسارت پرداختی مهر ماه بپاس به 75 میلیارد تومان رسید

بپاس در فروردین ماه 98 خسارت 27 میلیارد تومانی پرداخت کرده است و خسارت پرداختی بپاس همانند حق بیمه صادره روند صعودی را طی کرده است اما شیب خسارت پرداختی کمی تند تر از حق بیمه صادره بوده و در دوره 7 ماهه با نرخ رشد 19 درصدی ماهانه این مسیر را طی کرده است. خسارت پرداختی بیمه بیمه پاسارگاد با نرخ رشد 19 درصدی در دوره 7 ماهه از 27 میلیارد تومان در فروردین ماه به 75 میلیارد تومان در مهر ماه رسیده است.

نسبت خسارت پرداختی 7 ماهه بپاس 24 درصد است

نسبت حق بیمه صادره به خسارت پرداختی یکی از معیارهای سنجش مدیریت ریسک در شرکت‌های بیمه‌ای به شمار می‌رود.  بررسی روند نسبت خسارت به حق بیمه صادره بپاس حاکی از آن است که این نسبت از 23% در خرداد ماه روند صعودی به خود گرفته و در شهریور و مهر ماه به 28% رسیده است. اما به طور کلی علی رغم افزایش این نسبت در دوره ماهانه، نسبت برای دوره 7 ماهه 24% است که درصد خوبی به شمار می‌رود و نشان از مدیریت سبد بیمه‌ای بیمه پاسارگاد دارد.

بیمه زندگی اندوخته دار بالاترین حاشیه سود را برای بپاس دارد

بیمه پاسارگاد در دوره 7 ماهه مبلغ 1675 میلیارد تومان حق بیمه صادر کرده است و مبلغ 414 میلیارد تومان خسارت پرداخت نموده است. بررسی سبد بیمه‌ای شرکت حاکی از آن است که به ترتیب بیمه زندگی اندوخته دار، ثالث اجباری و زندگی غیر اندوخته دار بالاترین میزان حاشیه سود را دارا می‌باشند. بپاس مبلغ 965 میلیارد تومان حق بیمه زندگی اندوخته دار صادر کرده است و مبلغ 88 میلیارد تومان خسارت بابت این بیمه پرداخت نموده است، به این ترتیب تراز این بیمه در دوره 7 ماهه 876 میلیارد تومان است که با این وجود بیمه زندگی اندوخته دار بالاترین میزان حاشیه سود را دارد.

 

ارسال نظر

تازه ها