کد خبر 68983

بررسی گزارش مهرماه روانکاران نشان داد

بررسی گزارش مهرماه روانکاران حاکی از آن است که نفت بهران با ساخت درآمد بالاتر از میانگین شش ماهه و نفت سپاهان با ساخت درآمد پایین‌تر از میانگین شش ماهه، به ترتیب بهترین و بدترین عملکرد را در مهر ماه رقم زده‌اند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی "با اقتصاد بررسی گزارشات مهر ماه روانکاران نشان می‌دهد نفت بهران در مهر ماه بالاترین میزان درآمد را ساخته است و نفت پارس کمترین میزان درآمد را رقم زده است. نفت بهران در مهر ماه درآمد 338 میلیارد تومانی و نفت پارس درآمد 186 میلیارد تومانی ساخته است.

درآمد مهرماه شبهرن 33 میلیارد بالاتر از میانگین شش ماهه قرار گرفت

در پنج شرکت فعال در زمینه روانکار، دو شرکت نفت بهران و نفت پارس در مهر ماه فراتر از میانگین شش ماهه اول 98 درآمد ساخته‌اند اما نفت سپاها، نفت پاسارگاد و نفت ایرانول در مهرماه پایین‌تر از میانگین شش ماه اول درآمد رقم زده‌اند. نفت بهران در مهر ماه 338 میلیارد تومان درآمد ساخته است که که نسبت به میانگین شش ماه اول انحراف مثبت 33 میلیاردی دارد. در واقع شبهرن در مهر ماه 33 میلیارد تومان بالاتر از میانگین شش ماه اول درآمد ساخت. نفت پارس نیز در مهر ماه 186 میلیارد تومان درآمد ساخت که نسبت به میانگین شش ماه اول سال 10 میلیارد تومان بالاتر درآمد ساخت.

درآمد شسپا 107 میلیارد افت کرد

برخلاف نفت بهران و نفت پارس، سه شرکت دریگر در مهر ماه نسبت به میانگین شش ماهه درآمد کمتری ساخته است. از میان سه شرکت یادشده، نفت سپاهان بالاترین میزان کاهش درآمد را داشته است. نفت سپاهان در مهر ماه 307 میلیارد تومان درآمد ساخته است که نسبت به میانگین شش ماهه اول سال 107 میلیارد تومان درآمد کمتری ساخته است. نفت پاسارگاد نیز در مهر ماه 285 میلیارد تومان درآمد ساخته است که نسبت به دوره شش ماهه اول سال درآمد شرکت 46 میلیارد تومان افت کرده است. همچنین درآمد نفت ایرانول در مهر ماه نسبت به میانگین شش ماهه افت 7 میلیاردی داشته و به 226 میلیارد تومان رسیده است.

پوشش 69 درصدی درآمد برآوردی شسپا طی 7 ماه

بررسی درآمدهای عملیاتی طی 7 ماه اول سال و درآمدهای پیش بینی شده روانکاران برای سال 98 حاکی از آن است که شسپا با پوشش 69 درصدی درآمد برآوردی طی 7 ماه، بالاترین بهترین عملکرد را در این بخش داشته است. با توجه به گذشت 7 ماه از سال مالی 98، انتظار می‌رود برای محقق کردن کامل درآمدهای برآوردی، روانکارن 58% از درآمد برآوردی را پوشش دهند. امال شپاس با پوشش 47 درصدی و شرانل با پوشش 41 درصدی پایین‌تر مبلغ براوردی طی 7 ماه درآمد ساخته‌اند. اما شبهرن و شنفت برای سال 98 درآمد برآوردی ارائه نداده‌اند.

 

ارسال نظر

تازه ها