کد خبر 68557

صورت مالی شش ماهه اول 98 فباهنر بررسی شد

صنایع مس شهید باهنر در نیم سال اول 98 سود 1555 ریالی برای هر سهم شناسایی نموده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 260 درصدی داشته است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی "با اقتصاد"، صنایع مس شهید باهنر در نیم سال اول 98 مقدار 12.2 هزار تن فروش داشته است که از این مقدار فروش درآمد 657 میلیارد تومانی ساخته است. بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی شرکت در این دوره 436 میلیارد تومان است. بنابراین سود ناخالص فباهنر 221 میلیارد تومان است.

افزایش در فروش داخلی و کاهش در فروض صادراتی

مقدار فروش فباهنر در نیم سال اول 98 نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 20 درصدی داشته است. مقدار فروش فباهنر از 10.2 هزار تن در نیم سال اول 97 به 12.2 هزار تن در نیم سال اول 98 رسیده است. مقدار فروش داخلی شرکت در نیم سال اول روند افزایشی و فروش صادراتی روند کاهشی داشته است. فروش داخلی فباهنر از 9.8 هزار تن در نیم سال اول 97 به 12 هزار تن در نیم سال اول 98 رسیده است. اما مقدار فروش صادراتی شرکت از 396 تن در نیم سال اول 97 با کاهش 40 درصدی به 239 تن در نیم سال اول 98 رسیده است.

افزایش نرخ فروش محصولات فباهنر در نیم سال اول 98

همانند افزایش در مقدار فروش فباهنر، نرخ فروش محصولات فباهنر روند افزایشی را طی کرده‌اند. به طور مثال دو محصول اصلی فباهنر، تمسه و ورق مسی و برنجی در نیم سال اول 98 نسبت به سال 97 افزایش قیمتی 47 درصدی و 18 درصدی را در بازار داخل تجربه کرده‌اند و در بازار صادراتی تسمه و ورق برنجی که سهم بالایی در فروش شرکت دارد افزایش 37 درصدی داشته است. به این ترتیب افزایش در مقدار فروش و افزایش در نرخ فروش محصولات موجب شده است درآمد فباهنر رشد قابل توجهی را رقم بزند.

افزایش سود فباهنر در پی رشد درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی

با توجه به افزایش مقداری فروش و همچنین رشد ریالی نرخ فروش محصولات در نیم سال جاری درآمد عملیاتی فباهنر رشد 74 درصدی را رقم زده است و با رشد 280 میلیارد تومانی به 657 میلیارد تومان رسیده است. بهای تمام شده فباهنر نیز به دلیل رشد قیمت کاتد، روی، اسلب، ضایعات و سایر مواد و همچنین افزایش مقدار تولید، رشد 39 درصدی را رقم زده است و به 436 میلیارد تومان رسیده است.

اما به دلیل برتری رشد درآمد عملیاتی نسبت به بهای تمام شده، حاشیه سود فباهنر افزایش یافته و موجب شده است فباهنر سود ناخالص 221 میلیارد تومانی بسازد که سود ناخالص شرکت رشد 249 درصدی داشته است. سود عملیاتی نیز با رشد 282 درصدی به 218 میلیارد تومان رسیده است. همچنین به دلیل رشد درآمد عملیاتی و غیر عملیاتی سود خالص فباهنر 260 درصد افزایش یافته و به 175 میلیارد تومان رسیده است. با این میزان سود خالص، فباهنر حااشیه سود 26 درصدی را رقم زده است. فباهنر با سود خالص 218 میلیاردی، برای هر سهم سود 1555 ریالی (155 تومانی) شناسایی کرده است که نسب به مدت مشابه سال قبل رشد 260 درصدی داشته است.

سود فباهنر 260 درصد بالا رفت

بررسی سود هر فصل فباهنر در سال‌های 96 و 97 حاکی از ان است که فباهنر در هر فصل به طور میانگین سود 174 ریالی برای هر سهم شناسایی نموده است. اما در دو فصل اول سال 98 به ترتیب سود 131 ریالی و سود 1424 ریالی ساخته است. به عبارتی در بهار سود کمتر از میانگین ساخته است اما در تابستان فراتر از میانگین 96 و 97 سود شناسایی کرده است. این در حالی است که فباهنر در سال 97 افزایش سرمایه 22.5 میلیارد تومانی از محل سود انباشته داده است و سرمایه شرکت از 90 میلیارد تومان به 112.5 میلیارد تومان رسیده است. که موجب تعدیل سود هر سهم در سال 97 شده است.

با در نظر گرفتن سود 1424 ریالی در تابستان 98، سود هر سهم فباهنر نرخ رشد 27 درصدی را در 10 فصل مورد بررسی طی کرده است.

 

 

ارسال نظر

تازه ها