کد خبر 68546

بررسی سود هر سهم در شرکت‌های دارویی

در نیم سال اول 98 داروسازی اکسیر با سود 2897 ریالی بالاترین میزان سود را برای هر سهم شناسایی نموده است و داروسازی زهراوی در این دوره زیان 34 ریالی شناسایی نموده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی "با اقتصاد"، بررسی صورت‌های مالی دوره شش ماهه منتهی به شهریور 98 نشان می‌دهد، از میان 20 شرکت دارویی بررسی شده 17 شرکت سود شناسایی نموده و دو شرکت هیچ سودی شناسایی نکرده و یک شرکت زیان شناسایی نموده است. در این میان به دلیل متفاوت بودن سال مالی شرکت، در مقایسه ذیل ذکر نشده است.

 

دلر بالاترین سود را برای هر سهم شناسایی نموده است.

دلر با شناسایی سود 2897 ریالی بالاترین میزان سود را در میان شرکت‌های دارویی شناسایی کرده است. این شرکت 450 میلیارد ریال سرمایه دارد و قیمت فعلی سهم 35390 ریال است. بنابراین P/E شرکت در محدوده 12 قرار دارد. داروسازی اکسیر در دوره مورد بررسی افزایش سرمایه‌ای نداشته است. بنابراین سود هر سهم شرکت از ناحیه افزایش سرمایه رقیق نشده است. در جایگاه بعدی این رتبه بندی، دپارس با شناسایی سود 1912 بالاترین میزان سود را برای هر سهم شناسایی نموده است. پارس دارو همانند داروسازی اکسیر در این دو دوره افزایش سرمایه‌ای نداشته است.

اما در این میان دارویی و بهداشتی لقمان و داروسازی فارابی سود صفر ریالی برای هر سهم شناسایی نموده‌اند. سرمایه دلقما از 450 میلیارد ریال به 675 میلیارد تغییر کرده است اما سرمایه دفارا هیچ تغییری نداشته است.

 

دزهراوی زیان شناسایی کرده است

تنها شرکت که در نیم سال اول 98 زیان برای هر سهم شناسایی نموده است، داروسازی دزهراوی است. دزهراوی برای هر سهم زیان 34 ریالی شناسایی نموده است. اما زیان شناسایی شده برای هر سهم نسبت به سال قبل کاهش 99 ریالی داشته است که بخش قابل توجهی از آن به دلیل افزایش سرمایه شرکت است. سرمایه دزهراوی از 240 میلیارد ریال به 2.5 هزار میلیارد تومان تغییر کرده است.

 

سود هر سهم دلر بالاتری میزان افزایش را داشته است

بررسی تغییرات قیمتی سود هر سهم شرکت‌های دارویی حاکی از آن است که بالاترین میزان افزایش سود برای هر سهم مربوز به داروسازی اکسیر است. دلر در نیم سال اول 97 برای هر سهم سود 841 ریالی شناسایی کرده است و سود هر سهم دلر در نیم سال اول 98 به 2897 ریال رسیده است. اما بالاترین میزان کاهش سود هر سهم مربوط به داروسازی کاسپین تامین است. چراکه کاسپین در نیم سال اول 97 سود 1845 ریالی برای هر سهم شناسایی کرده است و سود هر سهم شرکت در نیم سال اول 98 به 1147 ریال رسیده است. البته کاسپین در افزایش سرمایه داده است و موجب رقیق شدن سهام شرکت شده است.  

 

ارسال نظر

تازه ها