کد خبر 67884

فولاد در نیم سال اول 98 چه کرد

فولاد مبارکه اصفهان در نیم سال اول 98 درآمد عملیاتی 20 هزار میلیاردی ساخته است و برای هر سهم سود 62 ریالی شناسایی نموده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل سود هر سهم رشد 91 درصدی داشته است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی "با اقتصاد"، فولاد مبارکه اصفهان در نیم سال اول 98 با فروش 3875 هزار تنی محصولات درآمد 20 هزار میلیارد تومانی ساخته است که بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی شرکت در این دوره 9.6 هزار میلیارد تومان است. فولاد در نیم سال اول جاری سود خالص 8.1 هزار میلیارد تومانی ساخته است و برای هر سهم سود 626 ریالی شناسایی نموده است.

 

درآمد عملیاتی فولاد به 20 هزار میلیارد و بهای تمام شده به 10 هزار میلیارد تومان رسید

درآمد عملیاتی فولاد در نیم سال اول 98 با رشد 104 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به 20 هزار میلیارد تومان رسیده است. افزایش درآمد فولاد به دلیل افزایش نرخ فروش محصولات و همچنین افزایش مقداری فروش در دوره شش ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل رقم خورده است.

بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی فولاد در نیم سال اول 98 با رشد 85 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل به 9.6 هزار میلیارد تومان رسیده است. افزایش بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی فولاد به دلیل افزایش مقداری تولید و افزایش نرخ خرید سنگ اهن، گندله، فروآلیاژ و سایر محصولات رقم خورده است.

 

شناسایی سود 62 تومانی برای هر سهم فولاد

سود ناخالص فولاد در نیم سال اول 98 با رشد 125 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به 10 هزار میلیارد تومان رسیده است. سود عملیاتی در همین دوره با رشد 99 درصدی به 9.7 هزار میلیارد تومان رسیده است. به دلیل افزایش سایر هزینه‌ها رشد سود عملیاتی نسبت به سود ناخالص رشد کمتری داشته است.

سود خالص فولاد در نیم سال اول 98 با رشد 91 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به 8.1 هزار میلیارد تومان رسیده است. در پی افزایش هزینه مالی و کاهش 98 درصدی سایر درآمدهای غیر عملیاتی رشد کمتری نسبت به سود ناخالص و عملیاتی داشته است. با توجه به ساخت سود خالص 8.1 هزار میلیاردی، فولاد برای هر سهم سود 626 ریالی شناسایی کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 91 درصدی داشته است.

 

پوشش 74 درصدی درآمد برآوردی در شش ماه

فولاد برای سال مالی 98 مقدار فروش 7 میلیون تنی و درآمد 27 هزار میلیارد تومانی را پیش بینی کرده است. فولاد مبارکه در دوره شش ماهه منتهی به شهریور 98 با فروش 3875 هزار تنی محصولات توانسته است 54% از مقدار براوردی فروش را پوشش دهد. همچنین با ساخت درآمد 20 هزار میلیاردی در شش ماه، توانسته است 74% از میزان درآمد برآوردی را محقق نماید.

 

شناسایی سود 99 تومانی برای هر سهم فولاد در سال جاری

فولاد برای دوره شش ماهه انتهایی سال مقدار فروش .35 میلیون تنی و درآمد 16 هزار میلیاردی را پیش بینی کرده است. با توجه به پوشش نیم سال اول می‌توان انتظار داشت فولاد برای کل سال مالی درآمد 32 هزار میلیارد تومانی را محقق نماید. که با این وجود می‌توان انتظار داشت فولاد سود خالص 13 هزار میلیاردی بسازد و برای هر سهم سود 990 ریالی شناسایی نماید.

 

 

ارسال نظر

تازه ها