کد خبر 67798

با اقتصاد بررسی می‌کند

سیمان تهران در نیم سال اول 98 برای هر سهم سود 49 ریالی شناسایی کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 68 ریالی داشته است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی "با اقتصاد"، سیمان تهران در نیم سال اول 98 با فروش 1.3 میلیون تمی محصولات درآمد 218 میلیارد تومانی رقم زده است. بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی ستران در این دوره 171 میلیارد تومان استو با توجه به درآمد عملیاتی و بها ی تمام شده درآمدهای عملیاتی، ستران سود ناخلص 47 میلیارد تومانی ساخه است.

 

افزایش درآمد ستران در پی افزایش مقداری و ریالی فروش

مقدار فروش ستران در نیم سال اول 98 نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 17 درصدی (معادل 196 هزار تن) داشته است و به 1.3 میلیون تن رسیده است. همچنین نرخ فروش سیمان نیز افزایش یافته است. بنابراین با توجه به رشد مقداری و رشد قیمتی در محصول سیمان تهران، درآمد عملیاتی سیمان تهران را 49% افزایش داد. درآمد عملیاتی سیمان تهران از 146 میلیارد تومان در دوره شش ماهه منتهی به شهریور 97 به 218 میلیارد تومان در دوره شش ماهه منتهی به شهریور 98 رسیده است.

 

بهای تمام شده رشد بیشتری نسبت به درآمد رقم زد

بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی ستران به دلیل افزایش مقدار تولید و همچنین افزایش قیمت سنگ آهک و گچ خریداری شده و کاغذ پاکت سازی و دیگر محصولات افزایش یابد. بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی ستران با رشد 70 درصدی به 171 میلیارد تومان رسیده است.

 

زیان خالص ستران از بین رفت و سود خالص شناسایی نمود

ستران در دوره شش ماهه منتهی به 98 سود ناخالص 47 میلیارد تومانی ساخته است، که سود ناخالص شرکت در این دوره نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 2 درصدی داشته است. اما در پی کاهش هزینه‌های فروش و اداری و عمومی و کاهش سایر هزینه‌ها، سود عملیاتی رشد 59 درصدی را در این دوره رقم زده است و با افزایش 11 میلیاردی به 31 میلیارد تومان رسیده است.

اما در این میان سود خالص افزایش قابل توجهی داشته است. در پی افزایش درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری زیان خالص ستران در نیم سال اول 97 به سود خالص 8.5 میلیارد تبدی شده است. سود خالص ستران در این دوره رشد 11.5 میلیارد تومانی داشته است. به این ترتیب با توجه به این میزان از سود خالص، ستران برای نیم سال اول 98 سود خالص 49 ریالی برای هر سهم شناسایی کرده است. شناسایی این میزان سود خالص در حالی است که ستران در نیم سال اول 97 زیان خالص شناسایی نموده است.

 

سوددهی ستران در فصل تابستان

بررسی سود هر سهم ستران حاکی از آن است که به جز فصل تابستان، این شرکت برای هر سهم زیان شناسایی می‌نماید. زیان شناسایی شده برای هر سهم از ناخیه فعالیت‌های غیر عملیاتی است. اما عملکرد قابل توجه ستران در تابستان 98 موجب شده استو سود 104 ریالی برای هر سهم شناسایی نماید. این در حالی است که در بهار 98 ستران زیان 55 ریالی برای هر سهم شناسایی نموده است.

 

 

ارسال نظر

تازه ها