کد خبر 67790

بررسی صورت مالی میان دوره‌ای فولاژ

شرکت فولاد آلیاژی ایران در دوره شش ماهه منتهی به شهریور 98 سود 487 ریالی شناسایی کرده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل سه برابر شده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی "با اقتصاد"، فولاد آلیاژی ایران در نیم سال اول 98 مقدار 230 هزار تن محصول تولید کرده است و 225 هزار تن فروش داشته است. فولاژ با فروش این مقدار از محصولات درآمد 1.3 هزار میلیارد تومانی ساخته است. بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی فولاژ در این دوره یک هزار میلیارد تومان است.

 

درآمد فولاژ 82 درصد رشد کردو بهای تمام شده 60 درصدی

مقدار تولید فولاژ با رشد 9 درصدی در دوره شش ماهه منتهی به شهریور 98 نسبت به مدت مشابه سال قبل به 230 هزار تن رسیده است و مقدار فروش نیز با رشد 9.6 درصدی به 225 هزار تن رسیده است. علاوه بر افزایش در مقدار فروش، افزایش در نرخ فروش محصولات موجب شده است درآمد فولاژ رشد 82 درصدی داشته باشد. درآمد عملیاتی فولاژ با رشد 82 درصدی به 1.3 هزار میلیارد تومان رسیده است.

بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی فولاژ در شش ماهه اول 98 نسبت به مدت مشابه سال قبل با توجه به افزایش در مقدار تولید و افزایش قیمت اهن قراضه و اهن اسفنجی و فروآلیاژها افزایش یافته است. بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی فولاژ از 631 میلیارد تومان در نیم سال اول 97 به یک هزار میلیارد تومان در نیم سال اول 98 رسیده است. به این ترتیب بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی فولاژ افزایش 60 درصدی داشته است.

 

بیش از 3 برابر شدن سودهای فولاژ

سود ناخالص فولاژ در شش ماهه اول 98 نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد 202 درصدی داشته است و از 117 میلیارد تومان به 355 میلیارد تومان رسیده است. سود عملیاتی فولاژ نیز با رشد 215 درصدی به 338 میلیارد تومان رسیده است.

سود خالص فولاژ نیز در نیم سال اول 98 با رشد 246 درصدی نسبت به مدتش مشابه سال قبل به 268 میلیارد تومان رسیده است که نسبت به سود ناخالص و عملیاتی رشد بالاتری داشته است. افزایش سود خالص فولاژ به دلیل کاهش هزینه مالی و افزایش درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری رقم خورده است.

با توجه به سود خالص 268 میلیاردی، فولاژ برای هر سهم سود 487 ریالی شناسایی کرده است. بنابراین سود خالص هر سهم فولاژ در نیم سال اول 98 نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 214 درصدی داشته است.

 

افزایش در حاشیه سود فولاژ

با توجه به برتری رشد درآمدی عملیاتی نسبت به بهای تمام شده، حاشیه سود فولاز افزایش یافته است. در دوره شش ماهه اول سال 98 نسبت به مدت مشابه سال قبل، حاشیه سود ناخالص با افزایش 10 درصدی از 16% به 26% رسیده است. حاشیه سود عملیاتی با رشد 9 درصدی به 25% رسیده است و حاشیه سود خالص با رشد 10 درصدی به 20% رسیده است.

 

 

ارسال نظر

تازه ها