کد خبر 67787

آسیا در دوره شش ماهه اول 98 شناسایی کرد:

بیمه آسیا در نیم سال اول 98 برای هر سهم سود 181 ریالی شناسایی نمود که نسبت به دوره مشابه سال قبل سود شرکت رشد 29 درصدی داشته است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی "با اقتصاد"، بیمه آسیا در دوره شش ماهه منتهی به شهریور 98 مبلغ 2.3 هزار میلیارد تومان درآمد ساخته است و مبلغ 1.8 هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت نموده است. سود ناخالص بیمه آسیا در نیم سال اول 98 مبلغ 116 میلیارد تومان است.

 

رشد 33 درصدی درآمد و 21 درصدی هزینه بیمه آسیا در دوره شش ماهه

درآمد حق بیمه صادره بیمه آسیا در نیم سال اول 98 نسبت یه مدت مشابه سال قبل رشد 33 درصدی (معادل افزایش 583 میلیارد تومانی) داشته است و به 2 هزار و 331 میلیارد تومان رسیده است. درآمد حق بیمه به دلیل افزایش حق بیمه صادره رشد کرده است. حق بیمه صادره از 2 هزا میلیارد تومان در نیم سال اول 97 به 2.9 هزار میلیارد تومان در نیم سال اول 98 رسیده است. کاهش ذخایر فنی نیز 90 درصد افزایش داشته است و از 308 میلیارد تومان به 586 میلیارد تومان رسیده است. اما در نهایت به دلیل رشد حق بیمه صادره، درآمد حق بیمه رشد 33 درصدی را رقم زده است.

هزینه خسارت بیمه آسیا  در دوره شش ماهه منتهی به شهریور 98 نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 21 درصدی (معادل افزایش 324 میلیارد تومان) داشته است و به 1.8 هزار میلیارد تومان رسیده است. افزایش هزینه خسارت در پی افزایش خسارت پرداختی روی داده است. خسارت پرداختی بیمه آسیا از یک هزار میلیارد تومان در نیم سال اول 97 به یک هزار و 384 هزار تومان در نیم سال اول 98 رسیده است.

 

رشد سودهای آسیا در پی رشد درآمد حق بیمه

با توجه به رشد درآمد حق بیمه و هزینه خسارت در نیم سال اول، بیمه آسیا سود ناخالص 116 میلیارد تومانی ساخته است. سود ناخالص حق بیمه صادره بیمه آسیا در نیم سال اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 48 درصدی داشته است. همچنین سود عملیاتی بیمه آسیا با رشد 45 درصدی در این دوره به 40 میلیارد تومان رسیده است.

سود خالص بیمه آسیا با توجه به رشد درآمد حق بیمه و کاهش خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیر بیمه‌ای رشد کمتری نسبت به سود ناخالص و عملیاتی داشته است. سود خالص آسیا با رشد 29 درصدی به 42 میلیارد تومان رسیده است.

با توجه به سود خالص 42 میلیاردی، آسیا برای هر سهم سود 181 ریالی شناسایی کرده است که سود شناسایی شده هر سهم آسیا در این دوره رشد 29 درصدی داشته است.

 

کاهش حاشیه سود خالص بیمه آسیا

حاشیه سود شرکت‌های بیمه‌ای بسیار پایین است و این موضوع به ماهیت فعالیت این صنعت وابسته است. اما با این وجود، آسیا در نیم سال اول 97 حاشیه سود ناخالص 4.5% داشته است که در نیم سال اول 98 حاشیه سود ناخالص با رشد 0.4 درصدی به 4.9% رسیده است. حاشیه سود عملیاتی نیز در این دوره با رشد 0.2 درصدی به 1.7% رسیده است.

اما برخلاف حاشیه سود ناخالص و عملیاتی، حاشیه سود خالص کاهش یافته است. حاشیه سود خالص آسیا با افت 0.06 درصدی به 1.78% رسیده است که در نتیجه کاهش سایر درآمدها و هزینه‌های غیر بیمه‌ای روی داده است.

 

میانگین سود 90 ریالی برای فصل بهار و تابستان

آسیا به طور میانگین در هر فصل 97 سود 70 ریالی برای هر سهم شناسایی نموده است و میانگین سود شناسایی شده برای هر سهم در سال دو فصل جاری به 90 ریال رسیده است. بنابراین آسیا توانسته است همسطح فصل بهار سود شناسایی نماید و با حفظ میانگین سود 90 ریالی در هر فصل برای سال مالی 98 سود 360 ریالی شناسایی نماید.

 

ارسال نظر

تازه ها