کد خبر 67415

بررسی صورت مالی 9 ماهه ولصنم

سود هر سهم شرکت لیزینگ صنعت و معدن در دوره 9 ماهه منتهی به شهریور 98 با رشد 8 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل به 171 ریال رسید.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی "با اقتصاد"، شرکت لیزینگ صنعت و معدن در دوره 9 ماهه منتهی به شهریور 98 مبلغ 12.2 میلیارد تومان درآمد ساخته است و مبلغ 12.9 میلیارد تومان سود عملیاتی شناسایی کرده است. همچنین مبلغ 156 میلیارد تومان سود قابل تخصیص ساخته و برای هر سهم سود 171 ریالی در نظر گرفته است.

درآمد حاصل از عملیات لیزینگ ولصنم در دوره 9 ماهه جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 19 درصدی  (معادل 2.8 میلیارد تومان) داشته و به 12.2 میلیارد تومان رسیده است. اما سود عملیاتی شرکت به دلیل خالص سایر درآمدهای لیزینگ افزایش یافته است و در این دوره 12.9 میلیارد تومان سود عملیاتی ساخته است. البته سود عملیاتی ولصنم در دوره 9 ماهه جاری کاهش 8 درصدی داشته است و به 12.9 میلیارد تومان رسیده است.

 

رشد سایر درآمدهای ولصنم

بررسی منابع درآمدی ولصنم نشان می‌دهد همه منابع درآمدی ولصنم در این دوره نسبت به دوره قبل کاهش یافته است و تنها سایر درآمدها افزایش یافته است.  درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها در دوره 9 ماهه منتهی به شهریور 98 رشد 13 درصدی داشته است و به 20.4 میلیارد تومان رسیده است. همچنین درآمدهای متفرقه ولصنم با رشد 240 درصدی از 1.1 میلیارد تومان به 3.8 میلیارد تومان رسیده است.

 

شناسایی سود 171 ریالی برای هر سهم

در کنار کاهش درآمدهای عملیاتی لیزینگ و رشد سایر درآمدها، مالیات ولصنم کاهش یافته است. مالیات ولصنم با کاهش 18 درصدی به 156.3 میلیارد تومان رسیده است.  با توجه به برایند درآمدها عملیاتی و غیر عملیاتی و کاهش مالیات‌ها و همچنین سود انباشته شرکت، سود قابل تخصیص 156.3 میلیارد تومانی ساخته است.

با توجه به سود قابل تخصیص، ولصنم برای هر سهم سود 171 ریالی شناسایی نموده است. سود هر سهم پس از کسر مالیات نسبت به دوره 9 ماهه منتهی به شهریور 97 افزایش یافته است. ولصنم در دوره 9 ماهه منتهی به شهریور 97 سود 158 ریالی برای هر سهم ساخته است که در دوره 9 ماهه منتهی به شهریور 98 با رشد 8 درصدی (معادل افزایش 13 ریالی) به 171 ریال رسیده است.

 

ارسال نظر

تازه ها