کد خبر 67080

سبحان دارو در نیم سال جاری چه کرد

شرکت سبحان دارو در نیم سال اول 98 برای هر سهم سود 478 ریالی شناسایی نموده است که نسبت به دوره سه ماهه منتهی به خرداد 98 رشد 298 ریالی داشته است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی "با اقتصاد"، سبحان دارو در دوره شش ماهه منتهی به شهریور 98 تعداد 1265 میلیون عدد قرص و دراژه و کپسول و 3.6 میلیون تیوپ پماد و کرم و 95 هزار شیشه قطره به فروش رسانده است که با این تعداد فروش، درآمد 159 میلیارد تومانی ساخته است. بهای تمام شده درآمد‌ها عملیاتی دسبحان در این دوره 76 میلیارد تومان است. بنابراین سود ناخالص 84 میلیاردی شناسایی کرده است. همچنین سود عملیاتی 74 میلیاردی و سود خالص 49 میلیارد تومانی ساخته است و برای هر سهم سود 478 ریالی شناسایی نموده است.

 

رشد 40 درصدی درآمد دسبحان در نیم سال اول 98

درآمد عملیاتی دسبحان با رشد 40 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل به 159 میلیارد و بهای تمام شده درآمد عملیاتی با رشد 34 درصدی نسبت به دوره قبل به 76 میلیارد تومان رسیده است. به این ترتیب رشد درآمد عملیاتی بیشتر از رشد بهای تمام شده شرکت است. افزایش درآمد دسبحان به دلیل افزایش نرخ فروش محصولات رقم خورده است.

 

کاهش اندک در فروش مقداری محصولات

بررسی مقداری فروش دسبحان نشان می‌دهد میزان صادرات در کپسول و قطره به صفر رسیده است و در بازار داخل نیز مقدار فروش قطره، کپسول، قرص و دراژه کاهش داشته است و تعداد فروش پماد و کرم  در بازار داخل و صادراتی افزایش داشته است. اما به طور کلی فروش مقداری در نیم سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است و افزایش نرخ فروش محصولات منجر به رشد درآمد شرکت شده است.

افزایش سود خالص دسبحان به کمک رشد درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری

با توجه به تغییرات مقداری و ریالی در فروش دسبحان، شرکت در نیم سال اول 98 مبلغ 84 میلیارد تومان سود ناخالص ساخته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 46 درصدی داشته است. اما به دلیل افزایش هزینه‌های فروش و سایر هزینه‌های عملیاتی و همچنین کاهش سایر درآمدهای عملیاتی، سود عملیاتی نسبت به سود ناخالص رشد کمتری داشته است. با این وجود سود عملیاتی دسبحان با رشد 31 درصدی به 74 میلیارد تومان رسیده است.

اما به دلیل رشد درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها و  سایر درآمدهای غیر عملیاتی سود خلاص رشد 51 درصدی را رقم زده است که بالاترین میزان افزایش سود را داشته است. سود خالص دسبحان با رشد 17 میلیاردی به 49 میلیارد تومان در نیم سال اول سال 98 رسیده است.

بنابراین با توجه به ساخت سود خالص 49 میلیاردی، دسبحان سود 478 ریالی برای هر سهم شناسایی کرده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش داشته است.

رشد سود هر سهم دسبحان نسبت به سه ماهه اول سال

دسبحان در دوره شش ماهه منتهی به شهریور 98 سود 478 ریالی به ازای هر سهم شناسایی کرده است که نسبت به دوره سه ماهه، سود هر سهم دسبحان رشد 298 ریالی داشته است. بنابراین با توجه به این میزان از یود شناسایی شده در دوره شش ماهه انتظار می‌رودف دسبحان در دوره 9 ماهه سود 717 ریالی شناسایی نماید.

 

ارسال نظر

تازه ها