کد خبر 66549

هرمز در نیم سال جاری چه کرد

فولاد هرمزگان جنوب در نیم سال اول منتهی به شهریور 98 با رشد هزار میلیاردی درآمد نسبت به مدت مشابه سال قبل درآمد 2 هزار و 719 میلیارد تومانی ساخت.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی "با اقتصاد"، شرکت فولاد هرمزگان جنوب در شهریور ماه با فروش 116 هزار تنی محصولات درآمد 422 میلیارد تومانی ساخته است. هچنین درآمد تجمیعی 2 هزار و 719 میلیارد تومانی ساخته است.

درآمد شهریور هرمز 91 میلیارد افت کرد

درآمد شهریور هرمز نسبت به مرداد ماه کاهش یافته است. هرمز در مرداد ماه 513 میلیارد تومان درآمد ساخته است که درآمد شرکت در شهریور ماه با کاهش 91 میلیاردی به 422 میلیارد تومان رسیده است. کاهش درآمد شرکت به دلیل کاهش مقداری و ریالی در فروش اسلب روی داده است.

هرمز در مرداد ماه 126 هزار تن اسلب فروش داشته است که مقدار فروش اسلب به 105 هزار تن در شهریور ماه رسیده است. بنابراین مقدار فروش اسلب 21 هزار تن کاهش یافته است. همچنین هر تن اسلب در مرداد ماه به قیمت 4 میلیون و 65 هزار تومان به فروش رسیده است که قیمت آن در شهریور ماه به به 3 میلیون و 856 هزار تومان رسیده است. بنابراین قیمت هر تن اسلب کاهش 5 درصدی داشته است. از این رو درآمد شهریور ماه هرمز به دلیل کاهش مقداری و ریالی فروش اسلب کاهش یافته است.

درآمد نیم سال اول هرمز به 3 هزار میلیارد نزدیک شد

هرمز در نیم سال اول 98 درآمد 2 هزار و 720 میلیارد تومانی ساخته است که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد داشته است. هرمز در نیم سال اول 97 درآمد یک هزار و 657 میلیارد تومانی ساخته است که درآمد نیم سال اول 98 شرکت رشد یک هزار میلیارد تومانی داشته است. افزایش درآمد هرمز در نیم سال جاری به دلیل رشد نرخ فروش اسلب و سایر محصولات رقم خورده است.

پوشش 63 درصدی درآمد برآوردی

هرمز برای سال مالی 98 درآمد 4 هزار و 288 میلیارد تومانی برآورد کرده است که در نیم سال اول 98 درآمد 2 هزار و 718 میلیارد تومانی ساخته است. بنابراین هرمز توانسته است 63% از درآمد برآوردی سال 98 را پوشش داده است.

 

شناسایی سود 40 تومانی برای هر سهم در نیم سال اول 98

هرمز برای دوره سه ماهه منتهی به خرداد 98 برای هر سهم سود 220 ریالی شناسایی نموده است که با توجه به ساخت درآمد 2 هزار و 719 میلیاردی انتظار می‌رود در دوره شش ماهه، برای هر سهم سود 405 ریالی شناسایی نماید.

 

ارسال نظر

تازه ها