کد خبر 66245

بساما در بهار و تابستان 98

بیمه سامان در نیم سال اول 98 مبلغ 588 میلیارد تومان حق بیمه صادر کرده است و مبلغ 265 میلیارد تومان خسارت پرداخت نموده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی "با اقتصاد"، بیمه سامان در شهریور 98 مبلغ 86 میلیارد تومانی صادر کرده است و مبلغ 46 میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده است. ببیمه سامان به صورت تجمیعی در دوره 6 ماهه منتهی به شهریور 98 مبلغ 588 میلیارد تومان حق بیمه صادر کرده است و مبغ 265 میلیارد تومان خسارت پرداخت نموده است. بنابراین نسبت خسارت پرداختی شهریور بساما 54% و نسبت خسارت تجمیعی بساما 45% است.

کاهش 10 میلیاردی حق بیمه‌های صادره در شهریور

بساما در شهریور ماه 86 میلیارد تومان حق بیمه صادر کرده است که نسبت به مرداد ماه حق بیمه صادره شرکت کاهش یافته است. بساما در مرداد ماه 96 میلیارد تومان حق بیمه صادر کرده است و این مبلغ در شهریور ماه به 86 میلیاردی تومان رسیده است. درواقع مبلغ حق بیمه صادره بساما 10 میلیارد تومان کاهش یافته است.

 

ثبات نسبی در میزان خسارت پرداختی بساما

همچنین بساما در شهریور ماه مبلغ 46 میلیارد تومان خسارت پرداخت نموده است که مقایسه با خسارت پرداختی بساما در 5 ماه اول، حاکی از آن است که بساما در شهریور حول محور میانگین، خسارت پرداخت نموده است. به طور میانگین بساما در هر ماه از دوره شش ماهه منتهی به شهریور 98 مبلغ 44 میلیارد تومان خسارت پرداخت نموده است.

 

رشد نسبت خسارت پرداختی در پی کاهش حق بیمه صادره

با توجه به حق بیمه صادره و خسارت پرداختی، نسبت خسارت پرداختی بساما 54% است. که نسبت به ماه‌ها قبل خود افزایش داشته است. نسبت خسارت پرداختی بساما در مرداد ماه 45% است که در شهریور ماه با افزایش 9 درصدی به 54% رسیده است. اما افزایش نسبت خسارت پرداختی به دلیل رشد خسارت‌ها رخ نداده است و دلیلی اصلی آن کاهش 10 میلیاردی حق بیمه صادره بیمه سامان است.

 

حاشیه سود بالای بیمه زندگی اندوخته دار و زیان‌دهی بیمه درمانی در بساما

بساما در نیم سال اول جاری مبلغ 588 میلیارد تومان حق بیمه صادر کرده است و مبلغ 265 میلیارد تومان خسارت پرداخت نموده است. بنابراین نسبت خسارت پرداختی بساما 45% است. بیمه درمانی، ثالث اجباری و زندگی اندوخته دار، بالاترین سهم را در حق بیمه صادره بساما را دارند. اما نگاه به خسارت پرداختی نشان می‌دهد، بیمه درمانی در حق بیمه صادره 35% سهم دارد اما در میزان خسارت پرداختی 65% سهیم است. به این ترتیب بساما از این ناحیه 32% زیان ناخالص دارد.

اما نکته قابل توجه حاشیه سود بالای بیمه زندگی اندوخته‌دار است. بیمه زندگی اندوخته دار با مبلغ 180 میلیارد، سهم 31 درصدی در حق بیمه‌های صادره بساما دارد اما با توجه به خسارت پرداختی 41 میلیاردی، می‌توان گفت حاشیه سود بالایی را برای بساما در بردارد.

 

 

ارسال نظر

تازه ها