کد خبر 66223

بررسی عملکرد نیم سال اول شرکت‌های فعال در زمینه فلز روی

بررسی عملکرد شرکت‌های فعال در زمینه روی نشان داده است که در نیم سال اول 98 نسبت به سال قبل رشد درآمدی را تجربه کرده‌اند و تنها درآمد فرآور در نیم سال جاری نسبت به مدت مشابه کاهش درآمد داشته است.

رشد 300 میلیاردی درامد فاسمین

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی "با اقتصاد"، شرکت کالسیمین (فاسمین) در شهریور ماه با فروش 2 هزار تنی شمش روی و کنسانتره روی خام درآمد 20 میلیارد تومانی ساخته است. همچنین کالسیمین در دوره شش ماهه منتهی به شهریور 98 درآمد 545 میلیارد تومانی ساخته است.

درآمد فاسمین در شهریور ماه نسبت به مرداد ماه کاهش یافته است. فاسمین در مرداد ماه درآمد 27.5 میلیارد تومانی ساخته است که در شهریور ماه درآمد شرکت به 20 میلیارد تومان رسیده است. در واقع درواقع درآمد فاسمین بیش از 7 میلیارد تومان کاهش یافته است. درآمد فاسمین به دلیل کاهش مقداری فروش شمش روی و همچنین نرخ فروش آن کاهش یافته است. نرخ فروش فاسمین 1.5% در شهریور ماه نسبت به مرداد ماه کاهش یافته است. همچنین مقدار فروش شمش روی با کاهش 379 هزارتنی نسبت به مرداد ماه به 300 هزار تن رسیده است.

فاسمین در نیم سال اول 98 درآمد 545 میلیارد تومانی ساخته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 122 درصدی داشته است. فاسمین در نیم سال اول 97 درآمد 245 میلیاردی ساخته است که در نیم سال اول 98 با رشد 300 میلیاردی به 545 میلیارد تومان در نیم سال اول سال جاری رسیده است. افزایش درآمد فاسمین به دلیل افزایش در نرخ فروش روی و همچنین افزایش فروش آن روی داده است.

فاسمین براس سه ماهه اول سال برای هر سهم سود 988 ریالی شناسایی کرده است که با توجه ساخت درآمد 545 میلیاردی در دوره شش ماهه انتظار می‌رود برای نیم سال اول برای هر سهم سود 1442 ریالی شناسایی نماید.

به صفر رسیدن فروش کنسانتره سولفور روی کاما

شرکت باما در شهریور ماه با فروش 19 هزار تنی شمش روی، کربنات روی و سایر تولیدات درآمد 16 میلیارد تومانی ساخته است. درآمد تجمیعی باما در دوره شش ماهه 81 میلیارد تومان است.

درآمد شهریور ماه کاما نسبت به مرداد ماه کاهش قابل توجه داشته است. کاما در مرداد ماه درآمد 29 میلیارد تومانی داشته است که در شهریور ماه درآمد کاما به 16 میلیارد تومان رسیده است. بنابراین درآمد کاما بیش از 13 میلیارد تومان کاهش یافته است. کاهش درآمد کاما به دلیل کاهش محسوس فروش کنسانتره سولفور سرب روی داده است. که فروش این محصول در شهریور ماه به صفر رسیده است.

کاما در نیم سال اول 98 درآمد 81 میلیارد تومانی ساخته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است. کاما در نیم سال اول 97 درآمد 91 میلیارد تومانی داشته است که در نیم سال اول 98 درآمد تجمیعی شرکت با کاهش 10 میلیارد تومانی به 81 میلیارد تومان رسیده است. علاوه بر کاهش مقداری فروش شمش روی، به صفر رسیدن مقدار فروش کنسانتره سولفور روی موجب شده است درآمد نیم سال اول جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یابد.

افزایش 33 درصدی درآمدی زنگان

شرکت صنعت روی زنگان (زنگان) در شهریور 98 با فروش 14 هزار تنی محصولات درآمد 4 میلیارد تومانی ساخته است. همچنینی درآمد تجمیعی زنگان در دوره شش ماهه منتهی به شهریور 98 مبلغ 19 میلیارد تومان است.

درآمد شهریور زنگان نسبت به مرداد ماه افزایش قابل توجه داشته است. زنگان در مرداد ماه 1.7 میلیارد تومان درآمد ساخته است. در حالی که درآمد شهریور ماه زنگان به 4.1 میلیارد تومان رسیده است. بنابراین درآمد زنگان در شهریور ماه رشد 2.4 میلیارد تومانی را رقم زده است. افزایش درآمد زنگان به دلیل افزایش مقداری فروش روی پودری رقم خورده است.

زنگان در نیم سال اول 98 درآمد 19 میلیاردی ساخته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل درآمد شرکت رشد داشته است. زنگان در نیم سال اول 97 درآمد 15 میلیارد تومانی ساخته است که با رشد 4 میلیارد تومانی درآمد شرکت به 19 میلیارد تومان رسیده است. بنابراین درآمد شش ماهه زنگان 33% افزایش یافت. افزایش درآمد زنگان به دلیل افزایش مقداری فروش و افزایش نرخ فروش رقم خورده است.

کاهش مقداری فروش منجر به کاهش درآمد فرآور شد

شرکت فرآوری مواد معدنی ایران (فرآور) در شهریور 98 با فروش 877 تن شمش روی درآمد 21.6 میلیارد تومانی ساخته است. درآمد تجمیعی فرآور در دوره شش ماهه منتهی به شهریور 98 نیز به 55 میلیارد تومان رسیده است.

فرآور در شهریور ماه نسبت به مرداد ماه درآمد بسیار بالاتری ساخته است. فرآور در مرداد ماه درآمد 4 میلیارد تومانی ساخته است که درآمد شرکت در شهریور ماه به 21.6 میلیارد تومان رسیده است. در واقع درآمد شهریور فرآور رشد 17.6 میلیارد تومانی داشته است. افزایش درآمد فرآور به دلیل افزایش در مقدار فروش شمش روی رقم خورده است. فراور در مرداد 143 تن شمش روی تولید داشته است که در شهریور ماه به 877 تن رسیده است.

فرآور در نیم سال اول 98 درآمد 54 میلیارد تومانی که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است. فرآور در نیم سال اول 97 درآمد تجمیعی 62 میلیارد تومانی ساخته است که درآمد نیم سال جاری با کاهش 7 میلیاردی به 55 میلیارد تومان رسیده است. کاهش درآمد فرآور به دلیل کاهش فروش شمش روی و به صفر رسیدن شمش روی کارمزدی، رقم خورده است.

کاهش 13 درصدی درآمد کیمیا در شهریور ماه

شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران (کیمیا) در شهریور ماه با فروش شمش روی، خدمات فلوتاسیون و کنسانتره روی اکسیده درآمد 14.3 میلیارد تومانی ساخته است و در دوره شش ماهه، درآمد تجمیعی 70 میلیاردی را رقم زده است.

درآمد شهریور ماه کیمیا علی‌رغم افزایش در مقدار فروش شمش روی، به دلیل کاهش فروش کنسانتره روی اکسیده کاهش یافته است. کیمیا در مرداد ماه درآمد 16.5 میلیارد تومانی ساخته است که در شهریور ماه درآمد شرکت با کاهش 13% درصدی (معائل کاهش 2.1 میلیارد تومانی) به 14.3 میلیارد تومان رسیده است.

کیمیا در نیم سال اول 98 درآمد 70 میلیارد تومانی ساخته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد قابل توجه داشته است. کیمیا در نیم سال اول 97 درآمد 35 میلیارد تومانی ساخته است که درآمد شرکت با رشد دو برابری به 70 میلیارد تومان رسیده است. افزایش درآمد کیمیا در پی افزایش مقداری فروش و نرخ فروش محصولات روی داده است.

 

 

ارسال نظر

تازه ها