کد خبر 66114

سفانو در نیم سال اول 98 چه کرد

سیمان فارس نو در شش ماه اول 98 درآمد 110 میلیارد تومانی ساخت که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 54 درصدی داشته است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی "با اقتصاد"، سیمان فارس نو در شهریور 98 با فروش 81 هزار تنی سیمان درآمد 16 میلیارد تومانی ساخته است. همچنین سفانو با فروش تجمیعی 624 هزار تنی درآمد 110 میلیارد تومانی در دوره شش ماهه ساخته است.

 

درآمد شهریور ماه سفانو کاهش یافت

درآمد شهریور ماه سفانو نسبت به مرداد ماه کاهش یافته است. سفانو در مرداد ماه فروش 27 میلیارد تومانی داشته است که بالاترین سطح فروش سفانو در شش ماه اول 98 به شمار می‌رود. اما در شهریور ماه درآمد شرکت با کاهش 11 میلیارد به 16 میلیارد تومان رسیده است. کاهش 11 میلیاردی درآمد سفانو به دلیل کاهش شدید مقدار فروش روی داده است. سفانو در مرداد ماه 132 هزار تن فروش داشته است که فروش شرکت در شهریور ماه به 81 هزار تن رسیده است. علاوه بر کاهش مقداری فروش، کاهش در نرخ فروش سیمان نیز به کاهش درآمد سفانو دامن زده است.

رشد 54 درصدی درآمد سفانو

سیمان فارس نو در نیم سال اول نسبت به دوره مشابه سال قبل درآمد بالاتری ساخته است. سفانو در نیم سال اول 97 درآمد 71 میلیاردی ساخته است اما درآمد سرکت در نیم سال اول 98 به 110 میلیارد تومان رسیده است. درواقع درآمد نیم سال اول 98 نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد 54 درصدی (افزایش 39 میلیارد تومانی) داشته است. افزایش درآمد سفانو به دلیل افزایش مقداری فروش و افزایش نرخ فروش روی داده است.

سفانو در نیم سال اول 97 مقدار 542 هزار تن فروش داشته است که مقدار فروش شرکت با رشد 82 هزار تنی به 624 هزار تن رسیده است. از سوی دیگر رشد نرخ فروش سیمان نیز موجب شده است درآمد سفانو رشد 54 درصدی را رقم بزند.

پوشش 54 درصد از مقدار فروش برآوردی

سفانو برای سال مالی 98 فروش یک میلیون و 100 هزار تنی را برآورد کرده است که با فروش 624 هزار تن محصول در شش ماه، توانسته است 54% از فروش مقداری را پوشش دهد. از سوی دیگر با ساخت میانگین درآمدی 18 میلیارد تومانی، به نظر می‌رسد، سفانو بتواند در سال مالی 98 درآمد 220 میلیارد تومانی را محقق نماید.

 

شناسایی سود 883 ریالی برای هر سهم سفانو در نیم سال اول

سفانو در دوره سه ماهه منتهی به خرداد 98 برای هر سهم سود 422 ریالی شناسایی کرده است. حال با توجه به ساخت درآمد 110 میلیاردی در شش ماهه اول، انتظار می‌رود با ساخت سود خالص 44 میلیارد تومانی، برای هر سهم سود 883 ریالی شناسایی نماید.

 

ارسال نظر

تازه ها