کد خبر 66100

بررسی عملکرد فخوز در دوره شش ماهه اول سال

فولاد خوزستان در نیم سال اول 98 درآمد 8 هزار میلیارد تومانی ساخته است که نسبت به دوره شش ماهه منتهی به مرداد 98 رشد 62 درصدی داشته است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی "با اقتصاد"، فولاد خوزستان در آخرین ماه تابستان 98 با فروش 343 هزار تنی محصولات درآمد یک هزار و 265 میلیارد تومانی ساخته است. همچنین فخوز در دوره شش ماهه منتهی به شهریور 98 با فروش 2 میلیون تنی محصولات درآمد 8 هزار میلیارد تومانی ساخته است.

 

درآمد شهریور فخوز روند صعودی درآمد ماهانه را شکست

فخوز در شهریور ماه درآمد یک هزار و 265 میلیاردی ساخته است و روند صعودی افزایش درآمد ماهانه شرکت را شکست. درآمد فخوز از فروردین ماه با روند صعودی مسیر خود را ادامه داده است و در مرداد ماه به اوج خود رسیده است. فخوز در فروردین ماه درآمد یک هزار و 135 میلیاردی ساخته است و با روند صعودی به یک هزار و 439 میلیارد تومان در مرداد ماه رسیده است. اما درآمد شهریور ماه فخوز کاهش یافت.

فخوز در شهریور ماه یک هزار و 265 میلیارد تومان درآمد ساخته است که نسبت به مرداد ماه کاهش 174 میلیارد تومانی داشته است. کاهش درآمد فخوز به دلیل کاهش مقداری فروش و کاهش نرخ فروش محصولات روی داده است. فخوز در مرداد ماه 379 هزار تن فروش داشته است اما مقدار فروش با کاهش 36 هزار تنی به 343 هزار تن در شهریور ماه رسیده است. علاوه بر کاهش مقداری، نرخ فروش بلوم و بیلت، اسلب و گندله در بازار داخل و صادراتی کاهش 3 تا 6 درصدی داشته‌اند که نهایتا منجر به کاهش درآمد شهریور فخوز شده است.

 

رشد 74 درصدی درآمد فخوز در نیم سال اول 98

فخوز در نیم سال اول 98 درآمد 7 هزار و 947 میلیارد تومانی ساخته است که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد 74 درصدی داشته است. درآمد فخوز در نیم سال اول 98 نسبت به مدت مشابه قبل 3 هزار و 386 میلیارد تومان به دلیل افزایش نرخ فروش محصولات رشد داشته است. افزایش نرخ فروش محصولات در حالی روی داده است که مقدار فروش فخوز کاهش یافته است.

 

پوشش 62 درصد از درآمد برآوردی در نیم سال اول

فخوز برای سال مالی 98 درآمد 12 هزار و 700 میلیارد تومانی را پیش بینی کرده است که با ساخت درآمد 8 هزار میلیاردی طی شش ماهه، توانسته است 62% از درآمد برآوردی را پوشش دهد و از طرفی با میانگین درآمدی یک هزار و 324 میلیاردی، انتظار می‌رود فخوز در سال مالی 98 درآمد بالای 14 هزار میلیارد تومان را رقم بزند.

 

شناسایی سود 128 تومانی برای هر سهم فخوز

فخوز برای دوره سه ماهه منتهی به خرداد 98 سود 617 ریالی برای هر سهم شناسایی کرده است. که با ساخت درآمد 8 هزار میلیاردی در نیم سال اول، به نظر می‌رسد برای دوره شش ماهه سود 1285 ریالی برای هر سهم شناسایی نماید.

 

ارسال نظر

تازه ها