کد خبر 65993

با اقتصاد بررسی می‌کند

شرکت صنعتی پارس در نیم سال اول 98 درآمد 215 میلیاردی ساخته است که انتظار می‌رود غپینو برای هر سهم سود 22 تومانی شناسایی نماید.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی "با اقتصاد"، شرکت صنعتی پارس مینو در شهریور 98 با فروش 2 هزار تن از محصولات درآمد 42 میلیارد تومانی ساخته است. همچنین غپینو در دوره 6 ماهه منتهی به شهریور 98 با فروش 11 هزار تنی محصولات درآمد 215 میلیارد تومانی رقم زده است. غپینو تولید کننده انواع بیسکویت، آدامس و ویفر است.

 

افزایش مقداری فروش در شهریور اهرم افزایش درآمدی غپینو

میانگین درآمد 5 ماه اول سال غپینو 35 میلیارد تومان است که غپینو در شهریور ماه درآمد 42 میلیاردی ساخته است. درواقع 7 میلیارد تومان نسبت به میانگین 5 ماه قبل خود، درآمد بالاتری ساخته است. بررسی درآمد ماهانه غپینو نشان می‌دهد، در تیر و شهریور ماه بالاترین سطح درآمدی را رقم زده‌اند. غپینو در تیر ماه 49 میلیارد و شهریور ماه 42 میلیارد درآمد داشته است.

 همچنین درآمد غپینو نسبت به مرداد ماه نیز افزایش یافته است. غپینو در شهریور ماه درآمد 30 میلیارد تومانی ساخته است که در شهریور ماه به 42 میلیارد تومان رسیده. درواقع درآمد غپینو رشد 12 میلیاردی داشته است. دلیل اصلی افزایش درآمد شهریور نسبت به مرداد ماه، افزایش مقدار تولید شرکت است. چراکه غپینو در مرداد ماه 1.3 هزار تن فروش داشته است اما فروش شرکت در شهریور ماه به 2 هزار تن رسیده است. بنابراین رشد 700 تنی محصولات موچب افزایش درآمد غپینو در شهریور ماه شده است.

 

رشد 99 میلیاردی درآمد در دوره شش ماهه

غپینو در نیم سال اول درآمد 215 میلیارد تومانی ساخته است. این در حالی است که در نیم سال اول 97 درآمد 116 میلیاردی محقق نموده است. به این ترتیب درآمد غپینو در نیم سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 86 درصدی (معادل افزایش 99 میلیارد تومان) داشته است.

بررسی نرخ فروش و مقدار فروش محصولات غپینو حاکی از آن است که مقدار و قیمت محصولات غپینو در نیم سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته‌اند اما رشد مقداری فروش غپینو اندک است و افزایش درآمد شرکت به دلیل افزایش قابل توجه نرخ فروش محصولات رقم خورده است. به طور میانگین نرخ فروش محصولات غپینو در شش ماهه اول 98 نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 88 درصدی داشته است. به طور مثال محصول گروه ویفر به عنوان یکی از محصولات اصلی شرکت است که در دوره یاد شده رشد 92 درصدی داشته است. بنابراین افزایش قابل توجه نرخ فروش محصولات منجر به افزای درآمد غپینو در نیم سال اول 98 شده است.

 

پوشش 44 درصد از برآوردها در نیم سال اول

غپینو برای سال مالی 98 درآمد 487 میلیارد تومانی را پیش بینی کرده است که در نیم سال اول درآمد 215 میلیاردی ساخته است. به این ترتیب توانسته است 44% از درآمد برآوردی را پوشش دهد. بنابراین با توجه به میانگین درآمد 36 میلیاردی در دوره شش ماهه اول انتظار می‌رود در سال مالی جاری درآمد 430 میلیاردی را محقق نماید.

 

شناسایی سود 22 تومانی برای هر سهم غپینو

غپینو در دوره سه ماهه منتهی به خرداد 98 سود خالص 96 ریالی برای هر سهم شناسایی کرده است. بنابراین با توجه به درآمد 215 میلیاردی انتظار می‌رود غپینو در دوره شش ماهه اول 98 برای هر سهم سود 22 تومانی شناسایی نماید.

 

ارسال نظر

تازه ها