کد خبر 65966

بررسی عملکرد سه تایرساز در نیم سال اول 98

بررسی عملکرد نیم سال اول سه تایرساز پتایر، پکرمان و پاسا نشان داده است، تنها درآمد پکرمان در نیم سال اول 98 نسبت به نیم سال دوم 97 کاهش داشته است.

رشد 131 میلیاردی درآمد پتایر در نیم سال اول 98

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی "با اقتصاد"، شرکت تولیدی ایران تایر (پتایر) در شهریور ماه درآمد 51 میلیارد تومانی ساخته است. همچنین درآمد تجمیعی پتایر در دوره شش ماهه منتهی به شهریور 98 مبلغ 251 میلیارد تومان است.

درآمد شهریور ماه پتایر در شهریور ماه نسبت به مرداد ماه کاهش داشته است. پتایر در مرداد ماه درامد 56 میلیارد تومانی ساخته است که درآمد ماهانه پتایر در شهریور ماه به 51 میلیارد تومان رسیده است. بنابراین درآمد شهریور ماه پتایر نسبت به مرداد ماه کاهش 5 میلیارد تومانی داشته است. کاهش درآمد پتایر به دلیل کاهش مقداری فروش تایر رادیال سیمی روی داده است.

درآمد تجمیعی پتایر در دوره شش ماهه منتهی به شهریور 98 به 251 میلیارد تومان رسیده است. درآمد پتایر در نیم سال اول نسبت به دوره‌های شش ماهه 97 رشد داشته است. پتایر در نیم سال اول 97 درآمد 120 میلیارد تومانی داشته است و در نیم سال دوم 97 درآمد شرکت به 207 میلیارد تومان رسیده است. اما درآمد نیم سال اول 98 پتایر با رشد 131 میلیاردی نسبت به نیم سال اول 97 و رشد 44 میلیاردی نسبت به نیم سال دوم 97 داشته است. افزایش درآمد پتایر در نیم سال اول 98 نسبت به دوره‌های شش ماهه 97 به دلیل افزایش نرخ فروش تایر رادیال سیمی روی داده است.

کاهش اندک درآمد پکرمان در نیم سال اول 98

گروه صنعتی بارز (پکرمان) در شهریور 98 درآمد 132 میلیارد تومانی ساخته است. همچنین درآمد تجمیعی پکرمان در دوره شش ماهه منتهی به شهریور 98 مبلغ 698 میلیارد تومان است.

پکرمان در شهریور ماه درآمد 132 میلیارد تومانی ساخته است. پکرمان در شهریور ماه بعد از تیر ماه، بالاترین سطح درآمدی را ساخته است. درآمد پکرمان نسبت به ماه قبل نیز رشد داشته است. پکرمان در مرداد ماه درآمد 118 میلیارد تومانی ساخته است که درآمد شرکت در شهریور ماه به 132 میلیارد تومان رسیده است. بنابراین درآمد شهریور ماه پکرمان نسبت به مرداد ماه رشد 13 میلیارد تومانی داشته است.

پکرمان در نیم سال اول 98 درآمد 698 میلیارد تومانی ساخته است. بررسی درآمد دوره‌های شش ماهه پکرمان در سال 97 حاکی از آن است که پکرمان در نیم سال اول 97 درآمد 500 میلیاردی و در نیم سال دوم درآمد 708 میلیارد تومانی ساخته است. بنابراین پکرمان در نیم سال اول 98 نسبت به مدت مشابه در سال 97 رشد نزدیک به 200 میلیارد تومانی داشته است و نسبت به نیم سال دوم 97 کاهش اندک 10 میلیارد تومانی داشته است. بنابراین علی‌رغم کاهش مقدار فروش، پکرمان سطح درآمدی نیم سال دوم خود را حفظ کرده است.

رشد 31 میلیاردی درآمد تجمیعی پاسا

شرکت ایران یاسا تایر و رابر(پاسا) در آخرین ماه تابستان 98 درآمد 27 میلیارد و 868 میلیون تومانی ساخته است و در دوره شش ماهه منتهی به شهریور 98 پاسا در مجموع درآمد 167 میلیارد تومانی محقق کرده است.

درآمد پاسا در شهریور ماه، بدون در نظر گرفتن درآمد فروردین، در پایین‌ترین سطح درآمد ماهانه قرار دارد. پاسا در شهریور ماه 27 میلیارد و 800 میلیون تومان درآمد ساخته است که درآمد شرکت نسبت به مرداد ماه کاهش داشته است. کاهش درآمد شهریور ماه نسبت به مرداد ماه نزدیک به 270 میلیون تومان است که در پی کاهش اندک مقدار فروش روی داده است. اما درآمد شهریور ماه نسبت به تیر ماه که پاسا بالاترین سطح درآمدی را رقم زده است، کاهش 13 میلیارد تومانی را به دلیل کاهش مقداری فروش داشته است.

پاسا در نیم سال اول 98 درآمد 167 میلیارد تومانی ساخته است که نسبت به دوره‌های مشابه در سال 97 رشد داشته است. پاسا در نیم سال اول 97 درآمد 99 میلیاردی و در نیم سال دوم 97 درآمد 136 میلیاردی ساخته است. بنابراین درآمد پاسا در نیم سال اول 98 نسبت به نیم سال اول 97 رشد 66 میلیاردی و نسبت به نیم سال دوم 97 رشد 31 میلیارد تومانی داشته است.

 

ارسال نظر

تازه ها