کد خبر 65850

سال مالی قهکمت به انتها رسید

درآمد قند هکمتان در پی افزایش نرخ فروش شکر سفید در سال مالی منتهی به شهریور 98 افزایش یافت.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی "با اقتصاد"، قند هکمتان در شهریور ماه با فروش 4.5 هزار تنی محصولات درآمد 21.5 میلیارد تومانی ساخته است. همچنین درآمد تجمیعی قهکمت در دوره 12 ماهه منتهی به شهریور 98 مبلغ 259 میلیارد تومان است.

قهکمت در شهریور درآمد 22 میلیاردی ساخت

درآمد شهریور ماه نسبت به مرداد ماه افزایش یافته است. قهکمت در مرداد ماه 14 میلیارد تومان درآمد ساخته است که درآمد شرکت در شهریور ماه به 22 میلیارد تومان رسیده است. درواقع درآمد شرکت در شهریور ماه نسبت به مرداد ماه 8 میلیارد تومان افزایش یافته است. اما میانگین درآمدی قهکمت در 11 ماهه منتهی به مرداد ماه 23 میلیارد تومان است که در شهریور ماه 22 میلیارد تومان درآمد ساخته است بنابراین قهکمت در شهریور ماه پایین تر از میانگین درآمدی 11 ماهه، درآمد ساخته است.

مقدار فروش قهکمت کاهش اما نرخ فروش محصولات افزایش یافته است

قهکمت در سال مالی منتهی به شهریور 97 درآمد 236 میلیارد تومانی ساخته است که درآمد شرکت در سال مالی منتهی به شهریور 98 به 259 میلیارد تومان رسیده است. بنابراین درآمد قهکمت رشد 23 میلیارد تومانی داشته است.

فروش شکر سفید 8 هزار تن کاهش یافت

شکر سفید تولید از چغندر به عنوان محصول اصلی قهکمت به شمار می‌رود. قهکمت در سال مالی منتهی به شهریور 97 بیش از 64 هزار تن شکر سفید تولیدی از چغندر به فروش رسانده است که فروش این محصول در سال مالی منتهی به شهریور 98 به 56 هزار تن رسیده است. بنابراین مقدار فروش شرکت بیش از 8 هزار تن کاهش یافته است.

 

نرخ شکر سفید 459 هزار تومان بالا رفت

اما برخلاف مقدار فروش، نرخ فروش شکر سفید در سال مالی 98 نسبت به سال مالی قبل رشد داشته است. هر تن شکر سفید در سال مالی منتهی به شهریور 97 به قیمت 2.7 میلیون تومان بوده است که در سال مالی منتهی به شهریور 98 به 3.2 میلیون تومان به ازای هر تن رسیده است. بنابراین نرخ فروش شکر سفید رشد 459 هزار تومانی در هر تن داشته است.

بنابراین علی‌رغم کاهش مقدار فروش، افزایش نرخ فروش شکر سفید موجب شده است درآمد قهکمت در سال مالی منتهی به شهریور 98 رشد داشته باشد.

 

قهکمت 75 میلیارد بالاتر از برآوردها درآمد ساخت

قهکمت برای سال مالی منتهی به شهریور 98 درآمد 184 میلیارد تومانی را پیش بینی کرده است که با ساخت درآمد 259 میلیارد تومانی طی دروه 12 ماهه، توانسته است بالاتر از درآمد برآوردی، درآمد محقق نماید. در واقع قهکمت 75 میلیارد تومان بیش از مبلغ برآوردی درآمد ساخته است و توانسته است 141% از درآمد برآوردی را پوشش دهد.

 

شناسایی سود خالص 52 میلیاردی

قهکمت در صورت مالی 9ماهه منتهی به خرداد 98، حاشیه سود خالص 20 درصدی را شناسایی کرده است بنابراین با توجه به این میزان از حاشیه سود خالص، به نظر می‌رسد، برای سال مالی منتهی به شهریور 98 سود خالص 52 میلیارد تومانی شناسایی نماید. با توجه به سود خالص 52 میلیاردی، به نظر می‌رسد به ازای هر سهم سود خالص 190 تومانی شناسایی نماید.

 

ارسال نظر

تازه ها