کد خبر 65831

بررسی گزراشات ماهانه دانا

نسبت خسارت پرداختی بیمه دانا از ابتدای سال با روند نزولی به 38 درصد در شهریور ماه رسیده است که نشان می‌دهد خسارت پرداختی بیمه دانا کاهش یافته و حق بیمه صادره دانا افزایش یافته است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی "با اقتصاد"، بیمه دانا در شهریور ماه مبلغ 484 میلیارد تومان حق بیمه صادر کرده است و مبلغ 182 میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده است. همچنین حق بیمه صادره تجمیعی شرکت در دوره 6 ماهه منتهی به شهریور 98 مبلغ 2 هزار و 151 میلیارد تومان و خسارت پرداختی یک هزار و 280 میلیارد تومان است.

 

دانا در شهریور بالاترین میزان حق بیمه ماهانه را صادر کرده است.

حق بیمه صادره دانا از ابتدای سال با روند صعودی از 164 میلیارد تومان به 484 میلیارد تومان رسیده است. در واقع در شهریور ماه، دانا بالاترین میزان حق بیمه صادره را ساخته است. اما خسارت پرداختی بیمه دانا مسیر متفاوتی را طی کرده است و در شهریور ماه سطح پایینی از خسارت پرداختی را رقم زده است. دانا در شهریور ماه 183 میلیارد تومان خسارت پرداخته است. این در حالی است که دانا در تیر ماه با پرداخت 309 میلیارد تومانی، بالاترین میزان خسارت پرداختی را داشته است. بنابراین با افزایش حق بیمه صادره و کاهش خسارت پرداختی، نسبت خسارت پرداختی به عنوان دماسنجی برای بررسی عملکرد مالی و پرتفولیو بیمه‌ای شرکت روند کاهش داشته است.

 

افزایش قدرت ساخت درآمد با حاشیه سود بالا

نسبت خسارت پرداختی دانا در فروردین ماه 88% است. به عبارتی حاشیه سود ناخالص دانا در فروردین ماه 12% است. اما با روند افزایشی حق بیمه صادره و همچنین کاهش خسارت پرداختی، نسبت خسارت پرداختی روند کاهشی به خود گرفته است و از 88% در فروردین ماه به 38% در شهریور ماه رسیده است. بنابراین حاشیه سود ناخالص دانا افزایش یافته است.

نسبت خسارت پرداختی در واقع درجه ریسک و قدرت ساخت درآمد با حاشیه سود متفاوت را در شرکت بیمه‌ای نشان می‌دهد. بررسی روند شش ماهه نسبت خسارت پرداختی دانا حاکی از آن است که این نسبت به نرخ کاهشی 15 درصدی مسیر خود را از ابتدای سال آغاز کرده است و در شهریور به 38 درصدی رسیده است.

 

بهیود 7 درصدی نسبت خسارت پرداختی در عملکرد شش ماهه

دانا در سال مالی 97 نسبت خسارت پرداختی 66 درصدی داشته است که این نسبت در دوره شش ماهه منتهی به شهریور 98 به 59% رسیده است. در واقع می‌توان گفت عملکرد شش ماهه دانا در سال جاری نسبت به سال مالی 97 از نظر کاهش ریسک در حق بیمه‌های صادره، 7% بهبود یافته است.

 

پوشش 50 درصدی حق بیمه‌های صادره از سوی دانا

دانا برای سال مالی 98 حق بیمه صادره 4 هزار میلیارد تومانی را پیش بینی کرده است که در دوره شش ماهه اول سال توانسته است با صدوره 2 هزار میلیارد تومان حق بیمه صادره، بیش از 50% از حق بیمه صادره برآوردی را عملیاتی نماید. همچنین برای سال مالی 98 پیش بینی خسارت پرداختی 2 هزار و 800 میلیارد تومانی را داشته است که در نیم سال اول تنها با یک هزار و 280 میلیارد تومان خسارت پرداختی 45% از مقدار برآوردی خسارت پرداخت کرده است. بنابراین پوشش کامل حق بیمه پرداختی و همچنین خسارت پرداختی پایین‌تر میزان برآوردی نشان از عملکرد بهینه دانا در مدیریت بیمه‌های صادره در دوره شش ماهه دارد.

 

سود خالص 30 میلیاردی برای عملکرد شش ماهه

 حاشیه سود خالص دانا در صورت مالی سه ماهه منتهی به خرداد 98 نزدیک به 1.4% است. بنابراین با در نظر گرفتن این سطح از حاشیه سود و همچنین درآمد 2 هزار و 100 میلیارد تومانی در دوره شش ماهه، می‌توان انتظار داشت، دانا برای دوره شش ماهه منتهی به شهریور 98 سود خالص 30 میلیارد تومانی شناسایی نماید.

 

 

ارسال نظر

تازه ها