کد خبر 65828

بررسی عملکرد ماهانه متانول سازان تا پایان تابستان 98

بررسی درآمد شهریور ماه متانول‌سازان در شهریور نشان داده است که درآمد شخارک برخلاف زاگرس و شفن روند افزایشی داشته است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی "با اقتصاد"، پتروشیمی خارگ در شهریور ماه 225 میلیارد تومان فروش داشته است. همچنین فروش تجمیعی شخارک در دوره شش ماهه منتهی به شهریور 98 مبلغ یک هزار و 454 میلیارد تومان است.

درآمد ماهانه شخارک از اردیبهشت ماه با سیر نزولی از 534 میلیارد تومان به 91 میلیارد تومان در مرداد ماه رسید. اما در شهریور ماه سیر نزولی درآمد شخارک خاتمه پیدا کرد و با رشد نسبت به مرداد ماه به 225 میلیارد تومان رسیده است. بنابراین درآمد شخارک از 91 میلیارد تومان در مرداد ماه با رشد 134 میلیارد تومانی به 225 میلیارد تومان در شهریور ماه رسیده است.

 افزایش مقدار فروش متانول موجب افزایش درآمد شخارک شده است. شخارک در مرداد ماه 35 هزار تن متانول به فروش رسانده است که در شهریورماه فروش متانول به 57 هزار تن رسیده است. افزایش مقداری فروش متانولی در حالی رخ داده است که نرخ فروش متانول کاهش داشته است. هر تن متانول در مرداد ماه به قیمت 2.6 میلیون تومان به فروش رسیده است که این قیمت در شهریور ماه به 2.3 میلیون تومان به ازای هر تن رسیده است. بنابراین افزایش فروش مقداری بر کاهش قیمتی غلبه کرده و شرایط را برای افزایش درآمد شخارک در شهریور ماه فراهم کرده است.

شخارک به طور میانگین در هر ماه از سال 97 درآمد 247 میلیارد تومانی داشته است که میانگین درآمدی شخارک در دوره شش ماهه منتهی به شهریور 98 به دلیل کاهش مقدار فروش کاهش یافته است و به 242 میلیارد تومان رسیده است.

 

کاهش 76 میلیاردی درآمد شفن در شهریور ماه

پتروشیمی فن آوران در شهریور ماه درآمد 157 میلیارد تومانی ساخته است. همچنین درآمد تجمیعی شفن در دوره شش ماهه منتهی به شهریور 98 مبلغ یک هزار و 482 میلیارد تومان است.

درامد شهریور ماه شفن نسبت به دیگر ماه‌ها در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد. شفن در مرداد ماه 233 میلیارد تومان درآمد ساخته است که در شهریور ماه درآمد شرکت به 157 میلیارد تومان رسیده است. درواقع درآمد شفن نسبت به مرداد ماه 76 میلیارد تومان کاهش یافته است. دلیل اصلی کاهش درآمد شفن در شهریور ماه کاهش مقدار فروش شرکت است.

شفن در مرداد ماه 88 هزار تن فروش داشته است که فروش شرکت در شهریور ماه به 63 هزار تن رسیده است. بنابراین مقدار فروش شرکت 25 هزار تن کاهش یافته است. از سوی دیگر علاوه بر کاهش مقداری فروش نرخ متانول نیز با کاهش همراه بوده است. هر تن متانول در مرداد ماه 2.6 میلیون تومان به فروش رسیده است که در شهریور ماه به 2.4 میلیون تومان رسیده است. در واقع نرخ فروش متانول شش درصد کاهش یافته است. بنابراین درآمد شهریور ماه شفن به دلیل کاهش مقداری فروش و همچنین کاهش نرخ فروش متانول کاهش یافته است.

شفن به طور میانگین در هر ماه از سال 97 درآمد 203 میلیارد تومانی ساخته است اما میانگین درآمدی شفن در دوره شش ماهه منتهی به شهریور 98 به 247 میلیارد تومان رسیده است. درواقع میانگین درآمدی شفن به دلیل افزایش نرخ فروش محصولات رشد کرده است.

 

درآمد زاگرس به پایین‌ترین سطح ماهانه خود رسید

پتروشیمی زاگرس در شهریور ماه درآمد 469 میلیارد تومانی ساخته است. همچنین زاگرس در دوره شش ماهه منتهی به شهریور 98 درآمد تجمیعی 4 هزار و 365 میلیارد تومانی ساخته است.

درآمد ماهانه زاگرس در اردیبهشت ماه 469 میلیارد تومانی ساخته است که نسبت به مرداد ماه درآمد شرکت نسبت به مرداد ماه کاهش یافته است. زاگرس در مرداد ماه بالاترین سطح درآمد ماهانه را رقم زده است. زاگرس در مرداد ماه درآمد 995 میلیارد تومانی ساخته است. همچنین میانگین درآمدی زاگرس در دوره 5 ماهه منتهی به مرداد ماه 98 مبلغ 765 میلیارد تومان است. که زاگرس در شهریور ماه حتی پایین‌ترین از میانگین 5 ماهه درآمد ساخته است. که به دلیل کاهش مقداری فروش درآمد ساخته است. زاگرس در مرداد ماه 351 هزار تن متانول به فروش رسانده است که در شهریور ماه فروش متانول به 193 هزار تن رسیده است.

علاوه بر کاهش مقداری فروش، نرخ فروش متانول نیز کاهش یافته است. هر تن متانول زاگرس در مرداد ماه به قیمت 2.8 میلیون تومان بوده که قیمت هر تن متانول در شهریور ماه به 2.3 میلیون تومان  رسیده است. بنابراین نرخ متانول کاهش 14 درصدی داشته است. بنابراین با توجه به کاهش مقداری فروش متانول و همچنین کاهش قیمت متانول موجب شده است درآمد ماهانه متانول در شهریور ماه کاهش داشته است.

زاگرس در سال مالی 97 به طور میانگین در هر ماه درآمد 615 میلیارد تومانی ساخته است که میانگین درآمدی زاگرس در دوره شش ماهه اول 98 رشد 112 میلیارد تومانی داشته است و به 728 میلیارد تومان رسیده است. افزایش میانگین درآمدی زاگرس به دلیل افزایش نرخ فروش متانول روی داده است.  

 

ارسال نظر

تازه ها