کد خبر 65723

با اقتصاد بررسی می‌کند

داروسازی زهراوی در شهریور ماه با رشد 140 درصدی نسبت به مرداد ماه به 44 میلیارد تومان رسید.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبری "با اقتصاد"، داروسازی زهراوی در شهریورماه با فروش 94 میلیون عدد قرص، کپسول، آمپول و کپسول مایع درآمد 44 میلیارد تومانی ساخته است. همچنین فروش تجمیعی دزهراوی در دوره شش ماهه اول 98 مبلغ 145 میلیارد تومان است که در دوره شش ماهه توانسته است 361 میلیون عدد به فروش برساند.

 

درآمد شهریورماه 26 میلیارد تومان افزایش یافته است.

درآمد شهریور ماه دزهراوی با رشد قابل توجهی نسبت به مرداد ماه و همچنین دیگر ماه‌ها همراه بوده است. بدون در نظر گفتن شهریور ماه، میانگین درآمد 5 ماه اول 98 دزهراوی 20 میلیارد تومان است که دزهراوی در شهریور ماه توانسته است 24 میلیارد تومان بالاتر از میانگین 5 ماه اول درآمد بسازد.

همچنین درآمد دزهراوی نسبت به مرداد ماه رشد 26 میلیارد تومانی داشته است. دزهراوی در مرداد ماه 18 میلیارد تومان فروش داشته است که فروش شرکت با رشد 26 میلیارد تومانی به 44 میلیارد تومان در شهریور ماه رسیده است. دلیل اصلی افزایش درآمد دزهراوی در شهریور ماه، افزایش مقدار فروش شرکت است. دزهراوی در مرداد ماه 41 میلیون عدد فروش داشته است که مقدار فروش دزهراوی در شهریور ماه به 94 میلیون عدد رسیده است است. به این ترتیب مقدار فروش دزهراوی دو برابر شده است. این در حالی است که نرخ فروش محصولات دزهراوی تغییرات متفاوتی داشته است اما به طور کلی نرخ فروش محصولات دزهراوی در شهریو ماه افزایش داشته است. به این ترتیب به دلیل افزایش مقدار فروش و افزایش در قیمت فروش محصولات درآمد دزهراوی در شهریور ماه افزایش قابل توجه یافته است و به 44 میلیارد تومان رسیده است. بنابراین درآمد دزهراوی 140 افزایش یافت.

 

رشد 7 میلیاردی میانگین درآمدی دزهراوی

دزهراوی به طور میانگین در هر ماه از سال 97 درآمد 17 میلیارد تومانی ساخته است که میانگین درآمدی دزهراوی در دوره شش ماهه اول 98 به 24 میلیارد تومان رسیده است. به این ترتیب میانگین درآمدی دزهراوی رشد 7 میلیارد تومانی داشته است. مقدار فروش دزهراوی در دوره شش ماهه اول 98 نسبت به سال مالی 97 کاهش داشته است. چراکه دزهراوی به طور میانگین در هر ماه از سال 97 نزدیک به 61 میلیون عدد فروش داشته است که مقدار فروش دزهراوی به 60 میلیون عدد رسیده است. بنابراین میانگین مقدار فروش دزهراوی 1 میلیون عدد کاهش یافته است اما به دلیل افزایش نرخ فروش محصولات میانگین درآمدی دزهراوی افزایش یافته است.

 

دزهراوی 42 درصد از درآمد‌های برآوردی را پوشش داده است

دزهراوی برای سال 98 درآمد 341 میلیارد تومانی را پیش بینی کرده است که در شش ماه اول 98 توانسته است 145 میلیارد تومان فروش رقم زند. بنابراین تنها 42% از درآمد برآوردی را محقق نموده است. حاشیه سود ناخالص دزهراوی در دوره سه ماهه منتهی به خرداد 24% شناسایی شده است. بنابراین با حفظ این سطح از حاشیه سود ناخالص، دزهراوی برای دوره شش ماهه می‌تواند سود ناخالص 35 میلیارد تومانی شناسایی نماید.

 

ارسال نظر

تازه ها