کد خبر 65686

گزارش شهریور ماه ایران خودرو بررسی شد

ایران خودرو در شهریور ماه 98 درآمد 1.5 هزار میلیارد تومانی ساخته است که نسبت به مرداد ماه درآمد شرکت افت بیش از 300 میلیارد تومانی داشته است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی "با اقتصاد"، ایران خودرو در شهریور ماه 98 تعداد 21 هزار و 705 خودرو تولید کرده است که محصولات گروه پژو با تولید 16 هزار دستگاهی، بالاترین سهم را در سبد تولیدی ایران خودرو دارند. همچنین ایران خودرو در آخرین ماه تابستان 98 تعداد 29 هزار دستگاه فروش داشته است. بنابراین از محل فروش این محصولات درامد 1.5 هزار میلیارد تومانی ساخته است. همچنین ایران خودرو در کل دوره شش ماهه اول سال 98 تعداد 149 هزار و 854 دستگاه تولید کرده است و تعداد 155 هزار و 525 دستگاه به فروش رسانده است و درآمد تجمیعی 7 هزار و 314 میلیارد تومانی را ساخته است.

 

درآمد شهریور ماه خودرو بیش از 300 میلیارد کاهش یافت

ایران خودرو در شهریور 98 درآمد 1.5 هزار میلیارد تومانی ساخته است. در حالی که درآمد ایران خودرو از ابتدای سال تا مرداد ماه روند افزایشی داشته است  و با نرخ رشد خیره کننده 41 درصدی از 456 میلیارد تومانی فروردین ماه به 1.8 هزار میلیارد تومانی مرداد ماه رسیده است. اما درآمد شهریور ماه به دلیل کاهش در تعداد فروش، کاهش 325 میلیارد تومانی را در شهریور ماه نسبت به مرداد ماه داشته است.

 

درامد تجمیعی ایران خودرو 200 میلیارد افت کرد

درآمد شش ماهه اول 98 ایران خودرو 7.3 هزار میلیارد تومان است. در حالی که در مدت مشابه سال قبل ایران خودرو علی‌رغم تنش‌های حاکم بر بازار خودرو توانسته است 7.5 هزار میلیارد تومان فروش داشته باشد. به این ترتیب درآمد ایران خودرو در شش ماهه اولی 98 نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 200 میلیارد تومان کاهش یافته است.

 

نرخ فروش محصولات گروه پژوه 36 درصد افزایش یافت

 کاهش 200 میلیاردی فروش ایران خودرو در حالی رقم خورده است که نرخ فروش محصولات در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد قابل توجه داشته‌اند. به طور مثال نرخ فروش محصولات گروه پژو در شش ماهه اول 97 مبلغ 32 میلیون تومان به ازای هر دستگاه است که در شش ماه اول 98 نرخ فروش محصولات گروه پژو به 43 میلیون تومان رسیده است. به این ترتیب مشاهده می‌شود نرخ فروش محصولات گروه پژو با افزاش 11 میلیون تومانی به ازای هر دستگاه رشد 36 درصدی داشته است. اما نکته مهم در کاهش تعداد فروش است.

 

 

 

تعداد فروش شش ماهه ایران خودرو 50 هزار دستگاه کاهش یافت

ایران خودرو در شش ماه اول 97 توانسته است 225 هزار دستگاه تولید نماید که تولید ایران خودرو به 149 هزار دستگاه در شش ماه اول سال جاری رسیده است و تعداد فروش در دو دوره زمانی مطرح شده، از 204 هزار دستگاه به 155 هزار دستگاه رسیده است. به این ترتیب علی‌رغم افزایش نرخ فروش محصولات، به دلیل کاهش چشمگیر در تعداد فروش، درآمد خودرو کاهش یافته است.

 

فاصله معنادار درآمد برآوردی و درآمد عملیاتی

ایران خودرو برای سال مالی 98 درآمد 60 هزار میلیارد تومانی را برآورد کرده است که در دوره شش ماهه اول 98 تنها 7 هزار میلیارد تومان درآمد ساخته است. بنابراین توانسته است 12% از درآمد براوردی را پوشش داده است. بنابراین ایران خودرو فاصله معناداری با برآوردهای خود برای محقق کردن درآمد سال 98 دارد.

 

ارسال نظر

تازه ها