کد خبر 64444

بررسی عملکرد ماهانه ودی

بیمه دی در مرداد ماه 92 میلیارد تومان حق بیمه صادر کرده است و مبلغ 142 میلیارد تومان خسارت پرداخت نموده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی "با اقتصاد"، بیمه دی در مرداد ماه مبلغ 92.6 میلیارد تومان حق بیمه صادر کرده است و مبلغ 142 میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده است. همچنین حق بیمه صادره تجمیعی ودی طی دوره 5 ماهه مبلغ 170 میلیارد تومان و میزان خسارت پرداختی تجمیعی 794.5 میلیارد تومان است به این ترتیب میزان خسارت پرداختی بیمه دی طی دوره 5 ماهه 4.6 برابری میزان حق بیمه صادره است.

پیشی گرفتن خسارت پرداختی ودی از حق بیمه صادره

ودی به طور میانگین در هر ماه از سال 97 مبلغ 298 میلیارد تومان حق بیمه صادر کرده است و مبلغ 197.5 میلیارد تومان خسارت پرداخت نموده است. بنابراین نسبت خسارت پرداختی ودی طی سال مالی 97، در محور 66% قرار دارد اما در دوره 5 ماهه منتهی به مرداد 98 ودی به طور میانگین در هر ماه مبلغ 3 میلیارد و 200 میلیون تومان حق بیمه صادر کرده است و مبلغ 16 میلیارد تومان خسارت پرداخت نموده است. به این ترتیب میانگین نسبت خسارت پرداختی ودی طی دوره 5 ماه 489% است. این نسبت در واقع نشان می‌دهد، حق بیمه‌های صادره طی 5 ماهه اول 98 به شدت کاهش یافته اما در عین حال خسارت پرداختی ودی رشد داشته است و موجب شده است خسارت‌های پرداختی ودی از حق بیمه‌های صادره شرکت پیشی بگیرد.

رشد حق بیمه صادره در مرداد ماه و کاهش خسارت پرداختی ودی

بررس عملکرد 5 ماهه ودی حکایت از افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمد دارد اما گزارش مرداد ماه ودی نشان می‌دهد حق بیمه صادره ودی با رشد قابل توجه به 92.6 میلیارد تومان رسیده است که فاصله قابل توجهی با میانگین حق بیمه صادره در 5 ماه اول سال دارد. از سوی دیگر خسارت پرداختی ودی در مرداد ماه به 142.3 میلیارد تومان رسیده است که پایین‌ترین سطح خسارت پرداختی ودی در 5 ماه اول سال است.

 

نسبت خسارت پرداختی از 68 به 2 رسید

بررسی نسبت خسارت پرداختی طی 5 ماه اول سال نشان می‌دهد، این نسبت در اولین ماه سال تقریبا 7 است. درواقع نشان می‌دهد ودی 7 برابر حق بیمه صادره خسارت پرداخت کرده است و در تیر ماه این نسبت به 68 رسیده است و نشان می‌دهد 68 برابر حق بیمه صادره، خسارت پرداخت کرده است. اما در مرداد ماه این نسبت به پایین‌ترین سطح خود 5 ماه اول رسیده است. نسبت خسارت پرداختی به حق بیمه صادره به 2 رسیده است. که در واقع نشان می‌دهد دو برابر حق بیمه صادره، خسارت پرداخت شده است. بنابراین بدون در نظر گرفتن حق بیمه صادره و خسارت پرداخت تجمیعی می‌توان عملکرد مرداد ماه ودی را مثبت ارزیابی نمود.

 

 

ارسال نظر

تازه ها