کد خبر 64292

صورت مالی قمرو منتشر شد

قند مرودشت در سال مالی منتهی به تیر 98 درآمد 108 میلیارد تومانی و سود خالص 25 میلیارد تومانی ساخته است و برای هر سهم سود یک هزار و 232 ریالی شناسایی کرده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی "با اقتصاد"، قند مرودشت در سال مالی منتهی به تیر 98 با فروش 48 هزارتن محصول درآمد 108 میلیارد تومانی با بهای تمام شده 80 میلیارد تومانی ساخته است. همچنین سود خالص 25 میلیارد تومانی ساخته است و برای هر سهم سود 123 تومانی شناسایی کرده است.

افزایش درآمد قمرو وثبات در بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

قمرو در سال مالی منتهی به تیر 98 مقدار 48 هزار و 368 تن فروش داشته است که نسبت به سال مالی گذشته کاهش 27 هزار تنی داشته است. اما با وجود افزایش نرخ فروش محصولات درآمد قمرو رشد 14 درصدی داشته است. درآمد عملیاتی قمرو با رشد 14 درصدی نسبت به سال مالی گذشته به 108 میلیارد تومان رسیده است.

در سال مالی جاری به دلیل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، هزینه تولید افزایش یافته است اما به دلیل کاهش مقداری تولید هزینه تولید قمرو ثابت مانده است و نسبت به سال مالی قبل تغییری نداشته است و در همان سطح 80 میلیارد تومان تومان باقی مانده است. در واقع کاهش مقدار تولید، افزایش هزینه ناشی از تورم را پوشش داده است و مانع از رشد بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی شده است.

به این ترتیب سود ناخالص قمرو با رشد خیره کننده 97 درصدی (معادل افزایش 14 میلیارد تومان) به 28 میلیارد تومان رسیده است. همچنین با توجه به افزایش درآمد عملیاتی و رشد قابل توجه سود ناخالص، حاشیه سود ناخالص قمرو از 15% در سال مالی منتهی به مرداد 97 به 26% در سال مالی منتهی به تیر 98 رسیده است.

 

رشد 120 درصدی سود خالص قمرو

با توجه به افزایش هزینه‌های اداری، فروش و عمومی و کاهش سایر درآمدهای عملیاتی سود عملیاتی قمرو افزایش 94 درصدی داشته است و به 27 میلیارد تومان رسیده است. درواقع به دلیل رشد هزینه‌‌های فروش و کاهش سایر درآمدهای عملیاتی رشد سود عملیاتی نسبت به رشد سود ناخالص کمتر بوده است. اما از سوی دیگر به دلیل کاهش هزینه مالی از 1.5 میلیارد تومان در سال مالی منتهی به تیر 97 به 116 میلیون تومان در سال مالی منتهی به تیر 98 و  افزایش 230 درصدی درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها، سود خالص قمرو از 11 میلیارد تومان به 24.6 میلیارد تومان رسیده است. درواقع سود خالص قمرو رشد 120 درصدی را تجربه کرده است. با توجه عدم افزایش بهای تمام شده حاشیه سود عملیاتی و خالص شرکت رشد داشته‌اند.

سود خالص هر سهم 67 تومان افزایش یافت

به این ترتیت سود خالص هر سهم قمرو از 56 تومان در سال مالی منتهی به تیر 97 با رشد 120 درصدی (معادل 67 تومان) به 123 تومان در سال مالی جاری رسیده است. قمرو در سال مالی منتهی به تیر 97، بیش از 71 درصد از سود شناسایی شده برای هر سهم را در بین سهامداران توزیع نمود، بنابراین با در نظر داشتن این نسبت، می‌توان انتظار داشت در سال مالی جاری به هر سهم سود 88 تومانی اختصاص داده شود.

 

ارسال نظر

تازه ها