کد خبر 63634

افت درآمد شرانل در مرداد ماه

نفت ایرانول در مرداد ماه 234 میلیارد و 672 میلیون تومان درآمد ساخت که نسبت به تیر ماه درآمد شرانل 37 میلیارد تومان کاهش یافت

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ‌"با اقتصاد"، نفت ایرانول به عنوان تولید کننده و فروشنده انواع روانکار با فروش انواع روانکار و سایر محصولات در مرداد ماه درآمد 234.6 میلیارد تومانی ساخته است. انواع روانکار مهمترین محصول شرکت است که در مرداد ماه 33 هزار مترمکعب از فروش مقداری شرکت و 216.5 میلیارد تومان از مبلغ فروش را تشکیل داده است. در واقع 92% از درآمد مرداد ماه شرکت را فروش انواع روانکار تشکیل می‌دهد.  درآمد تجمیعی شرانل طی دوره 5 ماهه منتهی به مرداد 98، مبلغ یک هزار و 139 میلیارد تومان است. که هزار میلیارد تومان از فروش تجمیعی شرکت در این دوره مربوط به فروش انواع روانکار است.

رشد 54 میلیاردی میانگین درآمدی شرانل

شرانل به طور میانگین در هر ماه از سال 97، درآمد 174 میلیارد تومانی ساخته است اما میانگین درآمد ماهانه شرانل طی دوره 5 ماهه منتهی به مرداد 98 مبلغ 228 میلیارد تومان است. که نشان می‌دهد، میانگین درآمدی شرانل رشد 54 میلیارد تومانی داشته است. افزایش مقداری فروش انواع روانکار و همچنین رشد نرخ فروش انواع روانکار موجب شده است میانگین درآمدی شرانل رشد 54 میلیارد تومانی داشته باشد.

درآمد مرداد ماه شرانل افت کرد

شرانل در مرداد ماه درآمد 235 میلیارد تومانی ساخته است که بالاتر از میانگین ماهانه شرکت در دوره 5 ماهه است. اما درآمد مرداد ماه شرانل با روند کاهشی نسبت به خرداد و تیر ماه عمل کرده است. شرانل در خرداد ماه 298 میلیارد تومان درآمد ساخته است و در تیر ماه درآمد به 272 میلیارد تومان و در مرداد ماه درآمد شرکت به 235 میلیارد تومان رسیده است. بنابراین درآمد مرداد ماه شرانل نسبت به خرداد ماه کاهش 64 میلیارد تومانی، و نسبت به تیر ماه کاهش 37 میلیارد تومانی داشته است.

کاهش مقدار فروش انواع روانکار به همراه کاهش نرخ فروش آن موجب شده است درآمد شرانل روند نزولی داشته باشد. شرانل در خرداد ماه 39 هزار مترمکعب انواع روانکار به نرخ 6 میلیون و 942 هزار تومان به فروش رسانده است که مقدار فروش به 33 هزار مترمکعب و نرخ فروش به 6 میلیون و 577 هزار تومان به ازای هر مترمکعب رسیده است. بنابراین کاهش 15 درصدی در مقدار فروش و کاهش 5 درصدی در نرخ فروش انواع روانکار موجب شده است درآمد شرانل در مرداد ماه با افت همراه باشد و به 234 میلیارد و 672 میلیون تومان برسد.

فاصله شرانل با برآوردها

شرانل برای سال مالی منتهی به اسفند 98 مقدار فروش 525 هزار مترمکعبی فروش انواع روانکار را برآورد کرده است که طی 5 ماه با فروش 168 هزار متر مکعب تنها 32 از مقدار فروش براوردی انواع روانکار را محقق نموده است. همچنین برای سال مالی 98 برآورد درآمد 4 هزار میلیارد تومانی داشته است که با ساخت درآمد یک هزار و 140 میلیارد تومانی، 29 % از درآمد برآوردی را پوشش داده است. بنابراین شرانل از میزان برآوردی‌های خود قاصله معنادار دارد.

 

ارسال نظر

تازه ها